Nationaal Plan Hoofdzaken: integrale aanpak van hersen- en psychische gezondheid

Vandaag, 30 september 2021, heeft de Hersenstichting, MIND en ZonMw in nauwe samenwerking met NWO en LSH/Health Holland Nationaal Plan Hoofdzaken gelanceerd. Met Nationaal Plan Hoofdzaken bouwen we aan een infrastructuur die oplossingen realiseert voor het voorkómen van hersen- en/of psychische aandoeningen, het verbeteren van behandelingen of het beter leren leven met een hersengerelateerde aandoening. De behoefte van de patiënt staat hierin altijd centraal. Zo maken we het verschil voor miljoenen Nederlanders. Nationaal Plan Hoofdzaken is vandaag gelanceerd middels de overhandiging van het manifest aan Hare Majesteit Koningin Máxima.  

“Ruim vier miljoen Nederlanders hebben op dit moment een hersen- en/of psychische aandoening. Dit kost de maatschappij nu al 25 miljard euro per jaar. Als we niets doen, gaat dit de komende jaren explosief stijgen. Om dit probleem op te lossen is meer kennis(uitwisseling) en een betere samenwerking nodig tussen de verschillende domeinen, en disciplines, waarbij de (behoefte van de) patiënt en naasten centraal staat”, zegt Merel Heimens Visser, directeur bestuurder van de Hersenstichting.  

Vijf jaar langer gezond 

Samen met patiënten en hun naasten, onderzoekers, zorgprofessionals, kennisinstellingen, bedrijven, en maatschappelijke en overheidsorganisaties hebben we de ambitie om in het jaar 2040 mensen met een hersen- en/of psychische aandoening 5 jaar langer in goede gezondheid te laten leven. Om dit te realiseren werken we vanuit drie kansen aan een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische gezondheid. Een programma waarin kennis en data over psychiatrie, psychologie, neurologie en neurowetenschappen worden gebundeld en er sneller betere oplossingen voor patiënten in praktijk worden gebracht. Deze drie kansen zijn:

Oplossingen voor patiënten sneller realiseren

  • Patiënten en naasten betrekken in alle fasen van wetenschappelijk onderzoek naar zorgpraktijk.  
  • Een versnelling in de kenniscyclus creëren door het stimuleren van bedrijvigheid. 

Combineren van Kennis over aandoeningen 

  • Investeren in onderzoek naar aandoeningoverstijgende overeenkomsten in oorzaken, onderliggende mechanismen, klachten en oplossingen.  
  • Nieuwe technieken realiseren voor precisiegeneeskunde en gepersonaliseerde leefstijlinterventies.  

Kennis en Data beter delen 

  • Samenwerking stimuleren door op alle niveaus en tussen alle disciplines kennis, technieken en data te delen.  
  • Netwerken en interdisciplinaire communicatie organiseren. 

“Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, pleiten we voor een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische gezondheid van minimaal tien jaar met structurele financiering”, aldus Heimens Visser. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we nog meer bereiken voor mensen met hersen- en psychische aandoeningen.” 

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Klik hier als je meer wilt weten over Nationaal Plan Hoofdzaken!