Kleinere kans op hersenaandoening door gezonde leefstijl

Onderzoek toont opnieuw aan dat de kans op een hersenaandoening wordt verkleind door een gezonde leefstijlVoldoende beweging, een goede nachtrust en sociale interactie verkleinen de kans op depressieve klachten én verbeteren het cognitief functioneren van de mens. Dit blijkt uit een meta-analyse uitgevoerd door de VU, Amsterdam UMC/GGZ inGeest en Erasmus MC onder leiding van prof. dr. Brenda Penninx. Het onderzoek is gefinancierd door de Hersenstichting.  

In de studie zijn honderden wetenschappelijke artikelen met elkaar vergeleken, waarbij gekeken is naar het effect van beweging, slaap en het hebben van voldoende sociale contacten op depressieve klachten. Ook is er gekeken naar het effect van beweging op het cognitief functioneren van personen. Uit de resultaten blijkt dat interventies gericht op beweging depressieve klachten verminderen én het cognitief functioneren verbeteren. Ook toont de studie aan dat interventies gericht op het verminderen van eenzaamheid de kans op depressieve klachten verlaagt. Het onderzoek bevestigt dat een gezonde leefstijl het risico op hersenaandoeningen verkleint.   

Eerder onderzoek 

Koko Beers, woordvoerder van de Hersenstichting: “Steeds vaker wordt bewijs geleverd dat een gezonde leefstijl de kans op een hersenaandoening kan verkleinen. Dit huidige onderzoek maakt nogmaals duidelijk dat aandacht voor hersengezondheid van essentieel belang is om het aantal personen met een hersenaandoening te verlagen.” Vorig jaar stond er in het wetenschappelijke toptijdschrift The Lancet een artikel over preventie met betrekking tot dementie. Britse wetenschappers toonden aan dat overmatig drinken, luchtvervuiling en hersenletsel belangrijke risicofactoren zijn voor dementie. Deze werden aan de lijst van al bestaande risico’s toegevoegd; zoals obesitas, depressie en weinig sociaal contact. Volgens dit onderzoek kan door middel van leefstijlaanpassingen het aantal gevallen van dementie zelfs wel met 40% verlaagd worden. Beers: “Er is een brede aanpak nodig waarin de overheid, gezondheidsfondsen, professionals en bedrijven er alles aan doen om actief te sturen op een gezonde leefstijl. De hele samenleving moet zich hiervoor inzetten. Zo kunnen we het aantal hersenaandoeningen in de toekomst verlagen.” 

Vervolgstudie 

De huidige onderzoeken hebben voornamelijk aangetoond dat de kans op een hersenaandoening verkleind kan worden door een gezonde leefstijl. Meer onderzoek is nodig naar de relatie tussen leefstijl en hersenaandoeningen om specifiek te benoemen wat men moet doen om een hersenaandoening te voorkomen. Op dit moment wordt er gekeken naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van dit onderzoek.  

Werk actief aan je hersengezondheid met de gratis online training HersenCoach

De HersenCoach is een gratis online training van vijf weken. Iedere week delen hersenexperts zoals Prof. Dr. Erik Scherder wetenschappelijk onderbouwde tips, video’s en opdrachten.

Al 50.000 mensen gingen je voor en beoordeelden het programma met een 8.