Nieuwe ronde subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing 

Na de succesvolle start van het subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing, staat nu de tweede ronde open voor het indienen van goede onderzoeksideeën. Met deze subsidie financieren wij onderzoek met als doel: nóg meer behandelingen die hersenaandoeningen kunnen genezen, stoppen of vertragen.    

 Het subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing loopt tien jaar en zal (vernieuwende) oplossingen stimuleren voor mensen met een hersenaandoening. Tijdens de eerste ronde hebben al 37 onderzoeksgroepen een aanvraag ingediend. In november worden de toekenningen bekendgemaakt. 

Interesse in Op Weg Naar Genezing  

Op woensdag 28 juni om 13.00 uur organiseren we een webinar met meer informatie over het subsidieprogramma. Er is hierbij gelegenheid om vragen te stellen.  

Let op: Ten opzichte van de eerste ronde is er een aantal wijzigingen in het programma. Hierover kan je meer lezen in het subsidieprogramma en informeren we je graag tijdens het webinar. 

Aanmelden voor het webinar kan door een e-mail te sturen naar aanvraag@hersenstichting.nl, o.v.v. ‘webinar OWNG ronde 2’, met daarin je voor- en achternaam, onderzoeksrichting en organisatie.

Doelgroep participatie vinden wij erg belangrijk. Binnen dit subsidieprogramma vragen wij hier extra aandacht voor. Miriam Martens, voorzitter van onze Adviesraad van Ervaringsdeskundigen, licht toe:  

“Door de ervaringsdeskundige te betrekken en een actieve rol te geven, kan gezorgd worden voor een in de praktijk beter toepasbaar projectidee. De ervaringsdeskundige kan meedenken met de opzet en aanpak en nuanceren wat beter werkt of juist niet. Voor onderzoekers zijn dat soort nuances moeilijk zelf te bedenken, omdat iets ervaren nou eenmaal anders is dan je inleven in een aandoening of het vanuit medisch oogpunt te bekijken. Dat geldt bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel/projectidee, maar is net zo belangrijk tijdens de uitvoerende fase. Soms zijn enkele kleine aanpassingen in het idee of voorstel al genoeg om voor de patiënten een wereld van verschil te betekenen. En dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen!” 

Meteen een aanvraag indienen?  

Wil je als onderzoeker weten of je in aanmerking komt voor een subsidie? Lees hier verder over het subsidieprogramma. Ronde 2 staat nog open voor het indienen van aanvragen tot vrijdag 6 oktober 12.00 uur. 

Meer dan 4 miljoen mensen in Nederland hebben te kampen met een hersenaandoening. Voor de meeste ziektes bestaan nog geen oplossingen. Samen met professionals zet de Hersenstichting zich in voor onderzoek en innovaties die leiden tot behandelingen die hersenaandoeningen genezen, stoppen of vertragen.