Samenwerkingsverband BRAINS van start 

Op 28 november hebben de directeuren van de Hersenstichting, Alzheimer Nederland, Stichting MS Research en EpilepsieNL de samenwerkingsovereenkomst voor BRAINS ondertekend. Hiermee gaat de samenwerking tussen de vier gezondheidsfondsen officieel van start. Binnen BRAINS brengen zij 10 jaar lang hun toeslagen voor publiek-private samenwerking bijeen voor Onderzoek & Innovatie.  

Samen met Health~Holland hebben de fondsen de intentie om 800.000 euro per jaar te investeren in onderzoek naar oorzaken en behandelingen van hersenaandoeningen. Ook onderzoeksinstellingen en bedrijven leveren een bijdrage; onze gezamenlijke ambitie is een investering van 15 miljoen over 10 jaar.  

Beter bereikbaar maken van de hersenen

Het onderzoek richt zich op aandoening overstijgende vraagstukken. Zo bereiken de fondsen samen meer voor mensen met een hersenaandoening. BRAINS richt zich in het bijzonder op onderzoek naar de bloed-hersenbarrière en het ontwikkelen van hersenspecifieke onderzoekstechnieken. Door de hersenen beter bereikbaar te maken voor behandelingen en nieuwe onderzoekstechnieken te ontwikkelen, kunnen mensen met een hersenaandoening beter geholpen worden.  

Nationaal Plan Hoofdzaken

BRAINS is ontstaan vanuit Nationaal Plan Hoofdzaken; een beweging die oplossingen wil realiseren voor mensen met een hersen- en/of psychische aandoening. Kijk voor meer informatie op Nationaal Plan Hoofdzaken.  

Waarom vindt de Hersenstichting deze samenwerking belangrijk?

Het aandoeningoverstijgend onderzoek in BRAINS verbetert de kwaliteit van leven voor mensen met een hersenaandoening en draagt bij aan de missie van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen. Door de krachten te bundelen in deze samenwerking met vier gezondheidsfondsen behalen we dit doel sneller.