Webinar met onderzoeksresultaten naar CFX behandeling

Met steun van de Hersenstichting deed neurowetenschapper Marsh Königs en zijn team drie jaar lang onderzoek naar de veelbesproken Cognitive FX (CFX) behandeling uit Amerika. Hun doel met dit pilot-onderzoek was om te bepalen of de behandeling voor langdurige klachten na een hersenschudding mogelijk werkt. De onderzoekers deelden hun eerste bevindingen in een gratis webinar dat de Hersenstichting organiseerde.

De onderzoekers volgden 64 patiënten voor, tijdens en na de behandeling in Amerika, Utah. De patiënten reisden op eigen gelegenheid naar Utah en bekostigden de behandeling zelf. De patiënten gaven middels vragenlijsten aan hoe zij zich voelden, voor en na de behandeling en voerden verschillende tests uit. Ook bekeken de onderzoekers of patiënten verschillend op de behandeling reageren en bestudeerden zij hersenscans die door CFX zijn gemaakt. Verder werden de oprichters van de CFX behandeling, een groep experts op het gebied van hersenschuddingen en een groep patiënten die de CFX behandeling heeft ondergaan, geraadpleegd. Zo werden nieuwe inzichten verkregen in de belangrijkste kenmerken van de behandeling, mogelijke werkingsmechanismen volgens experts en de waargenomen veranderingen door patiënten.  

Verbeteringen na CFX behandeling

Na de CFX behandeling gaf 69% van de patiënten aan minder klachten te hebben. Ook gaf men aan minder last te hebben van angst, depressie, vermoeidheid en slaapproblemen. De onderzoekers zagen verbeteringen in testen voor het vestibulo-oculair functioneren (samenwerking tussen ogen en evenwicht) en in hun cognitieve prestaties (denkvermogen). Zes maanden na de behandelingen waren de verbeteringen nog steeds aanwezig en gaven patiënten ook aan dat ze beter mee kunnen doen aan de maatschappij. Patiënten waren niet actiever op het gebied van school, studie of werk. 

“De resultaten zijn geen direct bewijs voor de effectiviteit van de CFX behandeling. We weten nu dat de meerderheid van mensen met een hersenschudding zich beter voelt na de behandeling, ook op de langere termijn. We begrijpen nog niet hoe deze verandering tot stand komt; de volgende stap is om daarachter te komen. Nederlandse experts achten het niet waarschijnlijk dat de behandeling werkt op de manier die CFX voorstelt. Is er dan sprake van een placebo-effect? Zijn er andere onbedoelde psychologische behandeleffecten? Kan er ook een biologische verklaring zijn? Nu is het tijd voor vervolgonderzoek waarin gerichte behandelelementen worden getoetst op effectiviteit en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse zorg.” Marsh Königs, onderzoeker Amsterdam UMC 

Het webinar

Dinsdag 12 december organiseerde de Hersenstichting een gratis interactief webinar waarin de onderzoekers hun eerste bevindingen deelden. Ruim 2.000 mensen hadden zich aangemeld. Heb je het webinar gemist? Dan kun je deze hieronder gratis terugkijken.

Wil je ondertiteling bij het webinar? Klik dan op de CC in de video, links onderaan.

Hersenschudding en de gevolgen

In 2021 waren er 82.700 mensen bekend bij de huisarts met een hersenschudding, hiervan was 82% jonger dan 65 jaar. Meestal herstellen mensen binnen enkele weken van een hersenschudding. In 10 tot 30 procent van de gevallen houdt men wel last van langdurige klachten. De langdurige gevolgen van een hersenschudding zijn vaak onzichtbaar voor de omgeving van de patiënt en variëren van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, (over)gevoeligheid voor prikkels tot problemen met concentratie en geheugen.  

Honderden patiënten per jaar zien de kostbare Amerikaanse CFX behandeling als laatste redmiddel. De kosten van deze behandeling kunnen oplopen tot € 20.000 per behandeling en worden niet vergoed door verzekeraars omdat wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van deze behandeling ontbreekt. 

“We zijn blij dat we met de financiering van deze pilotstudie het mogelijk hebben gemaakt om meer weten te komen over de CFX behandeling. Voor mensen die langdurig last hebben van de gevolgen van een hersenschudding ontbreekt passende zorg. Als we weten welke behandelonderdelen voor verbetering in prestaties heeft geleid, kunnen deze bevindingen mogelijk geïntegreerd worden in de huidige behandelmethoden in Nederland. Want zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen.” – Remco van der Veen, Manager Kennis & Innovatie Hersenstichting:

De pilotstudie is uitgevoerd door Amsterdam UMC, in samenwerking met het UMC Groningen en een landelijke groep experts, artsen, ervaringsdeskundigen en de patiëntenorganisaties Hersenletsel.nl en Stichting Hersenschudding. De Hersenstichting financierde het onderzoek.