De Hersenstichting draagt met € 257.908 bij aan een onderzoek naar Deep Brain Stimulation (DBS) van het Amsterdam UMC. Het onderzoek staat onder leiding van Rick Schuurman. De onderzoekers willen patiënten met de ziekte van Parkinson helpen om minder last te hebben van hun klachten. Er zijn in Nederland meer dan 50.000 mensen met parkinson.

Elektrische prikkels tegen klachten bij parkinson

Je kent het misschien zelf wel. Trillende handen, bijvoorbeeld als je zenuwachtig bent. Als je de ziekte van Parkinson hebt, trillen je handen heel erg vaak. Ook andere delen van je lichaam kunnen trillen of stijf worden. Lopen gaat daarom vaak erg moeilijk.

De klachten worden steeds erger tijdens je ziekte en je wordt niet meer beter. Er zijn medicijnen die de klachten minder erg maken. Maar soms werken ook die niet. Je kunt dan een behandeling krijgen, Deep Brain Stimulation (DBS).

Deep Brain Stimulation is voor mensen met de ziekte van Parkinson een laatste redmiddel om nog enigszins te kunnen functioneren. Bij deze operatie worden elektroden in de hersenen geplaatst. Deze elektroden geven stroomstootjes af, waardoor de werking van de hersenen een klein beetje verandert. Net genoeg om de symptomen van de ziekte te onderdrukken.

Van plaatselijke verdoving, naar volledige narcose

De manier waarop er nu geopereerd wordt is erg heftig voor mensen met parkinson. Een deel van de hersenoperatie gebeurt namelijk alleen met een plaatselijke verdoving. De patiënt is dan dus wakker. Maar er is meer waardoor patiënten het een erg nare gebeurtenis vinden:

  1. Ze mogen op de dag van de operatie geen medicijnen gebruiken. Daardoor hebben ze meer last van stijfheid.
  2. Ze krijgen een metalen frame op hun hoofd tijdens de MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging).
  3. Er worden 3 gaten in het hoofd geboord om elektroden in de hersenen te plaatsen.

Tijdens die laatste stap worden er steeds tests gedaan. Die zijn nodig om de elektroden precies op de goede plek te krijgen.

Prof. dr. Rick Schuurman over zijn onderzoek

Prof. dr. Rick Schuurman, hoogleraar Functionele Neurochirurgie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, onderzoekt nu mogelijkheden om de operatie onder volledige narcose uit te voeren.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Meer over het onderzoek

Hoe pakken ze dit aan?

Er doen 124 mensen met parkinson mee aan het onderzoek. Voordat ze meedoen is al gekeken of DBS een goede behandeling voor hen is. De ene helft van de deelnemers wordt geholpen op de oude manier, met alleen een plaatselijke verdoving. De andere helft is helemaal onder narcose tijdens de operatie. Daarna controleren de onderzoekers of de elektroden bij beide groepen even goed zijn geplaatst.

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers denken dat het plaatsen van elektroden door deze methode makkelijker wordt. Artsen kunnen in de hersenen kijken met behulp van een MRI-scan. Die techniek is nu al zo goed dat de arts van tevoren al precies kan zien waar de elektrode geplaatst moet worden.

Als dat bij DBS goed werkt, kunnen patiënten voortaan helemaal onder narcose blijven tijdens de operatie. Daardoor is de operatie minder heftig en zijn ze na de operatie minder in de war. Mensen kunnen sneller geholpen worden en hoeven minder lang in het ziekenhuis te blijven

Janet kreeg op haar 43e de diagnose ziekte van Parkinson

Janet is moeder van Alicia. Samen hadden ze een fijn en onbezorgd leven. Tot bij Janet de diagnose ziekte van Parkinson werd vastgesteld. Het liefst zou ze haar kop in het zand steken, maar ze weet dat dat niet kan. Janet wil namelijk nog zo lang mogelijk voor haar dochter kunnen zorgen. Helaas is de toekomst onzeker.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

De Hersenstichting steunt alleen onderzoeken met een goed plan van aanpak, die een grote kans van slagen hebben en echt iets opleveren voor patiënten – nu of in de toekomst.

De onderzoekers willen weten of je met een MRI-scan al gelijk kunt zien waar de elektroden voor DBS precies moeten worden geplaatst. Als dat goed werkt is deze operatie minder heftig voor patiënten omdat ze niet meer wakker hoeven te zijn tijdens een operatie. Ze hoeven dan ook minder lang in het ziekenhuis te blijven en de wachtlijsten worden korter.

Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Daarom steunt de Hersenstichting het onderzoek met € 257.908.