De Hersenstichting draagt met € 382.000 bij aan onderzoek van Klimmendaal Revalidatiespecialisten. Het onderzoek staat onder leiding van Nikita Frankenmolen. Doel is om een onderzoek te ontwikkelen dat inzicht geeft in de gevolgen van een hersenaandoening voor werk. Hiermee kunnen mensen met de juiste adviezen sneller en beter aan het werk, wat de kwaliteit van leven verbetert. In Nederland hebben 4 miljoen mensen een hersenaandoening. 

Als je hersenen niet meewerken 

Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening en dit aantal neemt toe. Mensen worden bijvoorbeeld getroffen door een beroerte, of krijgen een ongeluk waarbij de hersenen beschadigd raken. Hierdoor kun je last blijven houden van problemen met denken.  

Dat kan op verschillende manieren vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld op je werk. Je doet hierdoor soms langer over je werk, of vindt het moeilijk om je aandacht erbij te houden. Ook kun je sneller moe zijn. 

Het is erg lastig om te voorspellen hoeveel last je hiervan hebt. Ook kunnen de klachten en de ernst ervan per persoon weer verschillen. Dat maakt het moeilijk iemand te helpen om na een hersenaandoening weer zo goed mogelijk aan het werk te kunnen. 

Een werk-test voor je hersenen 

Er is een manier om te onderzoeken wat iemand na een hersenaandoening wel of niet aankan op het werk. Dit heet een arbeidsdiagnostisch onderzoek, ook wel ADIO genoemd. Tijdens zo’n onderzoek voer je verschillende taken uit. Er wordt gekeken hoe goed je die doet, hoe je dit aanpakt en hoe moe je ervan wordt.  

Na het onderzoek is duidelijk van welke problemen je last kunt hebben tijdens het werken. En waar je rekening mee moet houden als je weer aan het werk gaat. Met die resultaten wordt een advies gegeven over hoe je het beste weer aan het werk kunt gaan. Dit wordt gedeeld met je bedrijfsarts of begeleider, zodat zij je zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Het bestaande ADIO is ontwikkeld in Zintens, een revalidatiecentrum in Arnhem. Om de methode landelijk beschikbaar te maken moet er nog meer onderzoek worden gedaan. Zo wordt er nog meer gekeken naar wat patiënten, bedrijfsartsen en begeleiders precies nodig hebben. Ook is het belangrijk om te ontdekken of het onderzoek zelf niet te zwaar is voor mensen met een hersenaandoening. 

“Door de onzichtbare gevolgen na een hersenaandoening, gaat de terugkeer naar werk vaak moeizaam. Met de ontwikkeling van een nieuw arbeidsdiagnostisch onderzoek (ADIO) hopen we dit proces een stukje makkelijker te maken en meer mensen aan het werk te helpen.”Nikita Frankenmolen

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek? 

Werken is een van de belangrijkste manieren om mee te doen in onze samenleving.  Als dat wegvalt of niet kan door een hersenaandoening, heeft dat een enorme impact op de kwaliteit van leven.  

Dankzij dit onderzoek kunnen mensen na een hersenaandoening weer sneller en op een passende manier aan het werk. Doordat zij weer mee kunnen doen, verbetert de kwaliteit van leven. Hiermee draagt het onderzoek bij aan de missie van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen. Daarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek met € 382.000. 

Meer over het onderzoek 

Het ADIO is een bestaande methode, die nog niet aan alle wetenschappelijke eisen en regels voldoet. Dat is wel nodig, zodat de methode bij meer mensen met een hersenaandoening kan worden gebruikt. De stappen die hiervoor nodig zijn, worden in dit onderzoek gezet. 

Hoe pakken ze dit aan? 

Het ADIO bestaat uit een aantal taken die de deelnemers moeten uitvoeren. Op basis hiervan wordt er een inschatting gemaakt van wat iemand aankan op werk en worden er adviezen gegeven over waar iemand rekening mee moet houden. 

De onderzoekers gaan eerst in gesprek met mensen met een hersenaandoening en andere betrokkenen, zoals bedrijfsartsen en begeleiders. Zo willen ze ontdekken wat zij precies nodig hebben. Op basis daarvan wordt het ADIO opnieuw ontwikkeld. De onderzoekers kiezen hierbij de meest passende taken en bepalen hoe lang het ADIO duurt. 

Daarna wordt het verbeterde ADIO in 3 revalidatiecentra verspreid over Nederland in gebruik genomen. De onderzoekers gaan dan kijken of de uitkomst van het ADIO ook echt iets zegt over wat iemand aankan op het werk. Ook wordt er gekeken of deelnemers het ADIO goed aankunnen. 

Welke resultaten verwachten de onderzoekers? 

De onderzoekers verwachten dat ze het ADIO kunnen verbeteren, zodat het aan de wetenschappelijke eisen en regels voldoet. Ook willen ze ervoor zorgen dat met deze methode iedereen een persoonlijk advies kan krijgen om weer op een goede manier aan het werk te gaan.  

Hoe ver is het onderzoek? 

Het onderzoek start op 1 september 2023. 

Wat is de volgende stap? 

Het ADIO helpt mensen om weer aan het werk te gaan. In een volgend onderzoek kan bekeken worden of ADIO ook helpt om op de langere termijn aan het werk te blijven.