Wie kan aanvragen?

Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van de Hersenstichting. Het kan hierbij gaan om het vernieuwen, versterken en/of verbeteren van het aanbod. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere organisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. 

Wij vinden het belangrijk dat:

 • Het project inclusief sport- en beweegaanbod stimuleert, uitbreidt en/of behoudt.  Het project mag al langer bestaan, en er moet een intentie zijn om de activiteiten op langere termijn voort te zetten.  
 • Er is nagedacht over hoe de doelgroep wordt bereikt en wordt gestimuleerd. 
 • Vraag en aanbod matchen. 
 • Het is een pre wanneer het project/initiatief hersenaandoening-overstijgend is (activiteiten richten zich niet op 1 specifieke doelgroep).

Belangrijkste voorwaarden

Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd, of maximaal €10.000 als twee organisaties samen de aanvraag doen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Hersenstichting gelden een aantal voorwaarden en criteria die je hier kunt downloaden.  

Procedure

Aanvragen kunnen uiterlijk tot 8 november 2022 ingediend worden via een aanvraagformulier. Deze is nu gesloten. In december 2022 worden de toezeggingen bekend gemaakt.  

Waarom geven wij deze subsidie?

Bewegen is voor mensen met een hersenaandoening van belang. Het heeft positieve effecten op de gezondheid – zowel fysiek als mentaal – en het helpt om herstel te bevorderen. Daarnaast heeft sport en beweging ook een positieve invloed op de sociale contacten van mensen. Door te sporten raken mensen meer betrokken bij de samenleving en neemt het welzijn toe.  

Ondanks deze voordelen is het voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend om te sporten of bewegen. De vele prikkels door drukte en geluid maken de drempel om te gaan sporten hoog of ze vinden niet de juiste begeleiding. De Hersenstichting wil daarom een groter aanbod van aangepast en/of prikkelvriendelijk sporten en bewegen stimuleren d.m.v. deze subsidie. 


“Toen ik 36 was werd ik getroffen door een hersenbloeding. Eenmaal thuis had ik geluk dat ik gebruik kon maken van het sportieve netwerk van mijn man Edwin. Ook kon ik gebruik maken van sportfaciliteiten waar ik in alle rust verder kon werken aan mijn herstel. Daar realiseerde ik mij heel goed dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Het is heel belangrijk dat er meer aangepast en prikkelvriendelijk sportaanbod komt zodat mensen met een hersenaandoening niet buiten de boot vallen en gewoon mee kunnen doen.

– Annemarie van der Sar

Voorbeelden van projecten

 • Sport- of beweeggroep voor mensen met prikkelverwerkingsproblemen, bijvoorbeeld bij hersenletsel, adhd of autisme  
 • Prikkelvriendelijk sporten in de sportschool zoals Meet me @ the Gym 
 • Zwemmen voor mensen met hersenletsel  
 • Aangepaste training (of wedstrijden) op de sportvereniging, bijvoorbeeld voor mensen die leven met de gevolgen van een beroerte  
 • Loopvoetbal, dansen of boksen voor mensen met beweegproblemen, zoals de ziekte van Parkinson   
 • Yoga, aangepast voor mensen met een hersenaandoening  
 • Maatjesprojecten, zoals (duo)fietsen of wandelen 
 • Hulpmiddelen om beweegactiviteit mogelijk te maken (onder de voorwaarde dat het totaalbedrag van het gevraagde hulpmiddel (zoals bv een duofiets) niet boven de 25% van het totale bedrag uitkomt!)
 • Een samenwerkingsproject met regionale partijen om de verbindingen op verschillende terreinen, zoals zorg, welzijn en sport te versterken.   
 • Verbeteren van de promotie van sport- en beweegactiviteiten 

Meer voorbeelden zijn te vinden op de website van Uniek Sporten

Mocht je vragen hebben of je idee passend is en/of wil je meer informatie, mail dan naar meedoen@hersenstichting.nl t.a.v. Gillian of bel naar 06 518 25 005.

Onze beweegambassadeurs: Annemarie en Edwin van der Sar

Sinds 2021 is de Edwin van der Sar Foundation gefuseerd met de Hersenstichting. Met de sport en beweegsubsidie worden de beweegprojecten van de Foundation voortgezet en verder uitgebreid.  
De Edwin van der Sar Foundation werd opgericht nadat Edwin zijn actieve loopbaan als profvoetballer beëindigde. Edwin en zijn vrouw Annemarie kozen destijds heel bewust voor het doel van hun stichting. Hun gezin heeft zelf ervaren hoe ingrijpend de invloed van een hersenbeschadiging kan zijn. Annemarie kreeg namelijk zelf op 36-jarige leeftijd een hersenbloeding. De ervaringen tijdens haar revalidatie brachten Annemarie op het idee om samen met Edwin speciale sport- en beweegprojecten op te zetten voor mensen met een hersenaandoening