Folder en brochures

Filter op producten:
Filter op onderwerp:

Gebruikersversie Zorgstandaard THL

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) beschrijft de optimale zorgverlening en de organisatie hiervan bij traumatisch hersenletsel. Van de Zorgstandaard is deze gebruikersversie verschenen, speciaal voor patiënten en hun omgeving. In deze verkorte versie staat onder andere informatie over welke behandeling en begeleiding de patiënt van zorgverleners mag verwachten bij traumatisch hersenletsel. De gebruikersversie kan u bijvoorbeeld ondersteunen in gesprekken met behandelaars.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Zorgstandaard traumatisch hersenletsel kinderen & jongeren

Een zorgstandaard is een middel om de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Deze zorgstandaard beschrijft wat kinderen en jongeren van 0 tot 26 jaar met traumatisch hersenletsel (THL), hun ouders en andere naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel. 

Deze versie is geschreven voor partijen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en jongeren met THL, zoals zorgaanbieders, zorgverleners, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. De gebruikersversie is een korte, toegankelijke versie van de zorgstandaard voor ouders/verzorgers van kinderen met THL.

Voor kinderen en jongeren zelf is er een platform die informatie geeft over wat ze kunnen verwachten na THL.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

In deze brochure wordt beschreven wat volwassenen met traumatisch hersenletsel (THL) en hun naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel. Het is een functionele beschrijving: het gaat er om welke zorg geboden moet worden op welk moment en op welke wijze. De zorgstandaard is een middel om de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Meer weten? Download of bestel dan de brochure.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Gebruikersversie Zorgstandaard THL Kinderen

Bij de zorg en ondersteuning voor kinderen met Traumatisch Hersenletsel (THL) zijn veel verschillende zorgverleners en organisaties betrokken. In deze brochure kun je lezen welke behandeling en begeleiding je van hen mag verwachten. Je vindt praktische informatie en tips, ook over je eigen rol. De brochure kan je helpen om samen met je kind en zorgverleners te beslissen welke zorg en ondersteuning het beste aansluiten.

De Hersenstichting heeft de zorgstandaarden overgedragen aan de Hersenletsel Alliantie. Op de website van de Hersenletsel Alliantie zijn de zorgstandaarden nog te downloaden.  Zorgstandaarden hersenletsel – Hersenletsel Alliantie

Prijs: gratis