Oorzaak

De oorzaak van asfyxie ligt meestal in een gebrekkige zuurstofoverdracht van de moeder naar het kind. Dit kan komen door bijvoorbeeld placenta-loslating (placenta is de moederkoek die de bloedvoorziening tussen moeder en ongeboren kind verzorgt), een placenta-infarct (vaak als gevolg van hoge bloeddruk, roken en drugsgebruik), navelstrengbeknellingen, moeilijke geboorte of een overdragen zwangerschap. Daarnaast kan het kind ontlasting, geloosd vlak voor of tijdens de geboorte, in de longen hebben gekregen; dit bemoeilijkt de ademhaling en de zuurstofopname. 

Door al deze oorzaken krijgt het kind te weinig zuurstof in het bloed. Het kind gaat daarom zoveel mogelijk de vitale organen zoals hart en hersenen van zuurstof voorzien, ten koste van de minder vitale organen zoals nieren, darmen, lever en spieren. De bloedstroom naar die vitale organen neemt toe, terwijl de bloedstroom naar minder vitale organen afneemt. Maar het kind houdt dit niet lang vol. Wanneer de zuurstoftoevoer niet herstelt, krijgen uiteindelijk ook het hart en de hersenen te weinig zuurstof. De hartspieren werken dan niet meer goed, de pompkracht van het hart neemt af en daarmee de bloedstroom naar de hersenen. Uiteindelijk ontstaat er hersenbeschadiging.

Symptomen

Deze pasgeborenen met asfyxie hebben bij de geboorte vaak problemen met ademhaling en hartslag. Daarom is vaak reanimatie nodig. Ze zijn ook heel slap. Daarna is de ernst van de neurologische verschijnselen afhankelijk van de mate van asfyxie. Bij lichte asfyxie is het kind prikkelbaar, het huilt veel en is heel gespannen. Bij matige asfyxie is het kind meestal heel sloom en reageert juist weinig op prikkels. De spieren zijn slap en de meeste kinderen hebben stuipen. Bij ernstige asfyxie verkeert het kind volledig in coma: het reageert zelfs niet op pijnprikkels.

Diagnose

Goede verloskundige zorg is belangrijk om asfyxie te voorkómen. Wanneer zuurstofgebrek dreigt voor het nog ongeboren kind, kunnen artsen ervoor kiezen het kind zo snel mogelijk ter wereld te brengen met een keizersnede. Het maken van een EEG (een hersenfilmpje) en MRI (magneetscan) van de hersenen is een goede leidraad voor de vraag hoe ernstig de hersenbeschadiging later uitpakt. Bij lichte asfyxie is de kans op neurologische restverschijnselen klein, maar bij ernstige asfyxie heeft het kind later motorische stoornissen (spasticiteit) en een grote achterstand in verstandelijke ontwikkeling. De prognose van matige asfyxie is moeilijk voorspelbaar.

Behandeling

Tot voor kort bestond de behandeling van asfyxie uitsluitend uit symptoombestrijding zoals bestrijding van stuipen met medicijnen. Sinds kort kunnen voldragen pasgeborenen met matige en ernstige asfyxie behandeld worden met koeling tot 33,5 graden Celsius gedurende drie dagen. Dit kan door middel van totale lichaamskoeling of door koeling van alleen het hoofd. Met deze behandeling wordt de kans op neurologische restverschijnselen gereduceerd.

Cijfers

Deze beschadiging door zuurstofgebrek komt voor bij ongeveer 1% van alle voldragen pasgeborenen.