Door een te lage bloedstroom naar de hersenkamers kan er zuurstoftekort optreden, wat periventriculaire leukomalacie kan veroorzaken. Periventriculair betekent ‘rond de ventrikels (hersenkamers)’ en leukomalacie houdt ‘zacht worden’ in.

Oorzaak

De oorzaak van periventriculaire leukomalacie ligt in een te lage bloedstroom naar de hersenen. De ‘klappen’ van deze lage bloeddruk worden opgevangen door de witte stof naast de hersenkamers, die het tekort aan grondstoffen het eerste te verduren krijgt. Het hersenweefsel in dit gebied sterft af. Later ontstaan in dit gebied kleine gaten, ook wel cysten genoemd.

Vanwege deze dreigende beschadiging zijn artsen altijd erg gespitst op een bloeddrukdaling bij baby’s. Die kan vele oorzaken hebben, zoals bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking, darmontsteking en bloedverlies.

Gevolgen

Vrijwel alle pasgeborenen met deze aandoening ontwikkelen later spasticiteit: in de witte stof lopen namelijk zenuwbanen voor de motoriek. Daarnaast blijft de verstandelijke ontwikkeling achter en kan blindheid optreden. Wanneer de cystevorming achterwege blijft, is de prognose beter. De meeste kinderen krijgen dan slechts een tijdelijke, milde dystonie (een stoornis in de spierspanning) in het eerste levensjaar. Meestal reageren zij goed op fysiotherapie.

Behandeling

Meestal reageren kinderen met milde dystonie goed op fysiotherapie.
Indien er sprake is van meer ernstige motorische stoornissen is vaak begeleiding in een revalidatiecentrum nodig. Een revalidatieprogramma, dat vaak jaren zal duren, biedt bijvoorbeeld fysiotherapie aan, ergotherapie, logopedie en psychologische begeleiding. Voor scholing is het kind vaak aangewezen op speciaal onderwijs. De behandeling en de verzorging van een kind met hersenbeschadiging is heel intensief voor de ouders.

Gerelateerde onderwerpen