10 meest gestelde vragen tijdens webinar Nalaten

Het gratis webinar Erfrecht en Nalaten vond plaats op 25 november 2020. In een uur vertelden we alles over nalatenschappen. Sprekers waren notaris mr. Jasper Heemskerk en Henriëtte Hindriks, (oud) Relatiemanager Nalatenschappen bij de Hersenstichting. We hebben de 10 meest gestelde vragen tijdens het webinar voor u op een rij gezet.

Wanneer heb ik een testament nodig? 

Als het wettelijk erfrecht in uw situatie niet volstaat. Een testament laten maken is echter niet verplicht. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en welk deel van uw nalatenschap zij krijgen. Wie dit zijn, hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie. Volgens de wet krijgen goede doelen niets. Daarvoor moet altijd iets geregeld worden via een testament. Heeft u al een testament? Dat is het altijd handig te bezien of uw testament nog voldoet aan de huidige wettelijke en fiscale regels. Ook kunnen veranderingen in uw persoonlijke situatie aanleiding zijn tot wijzigingen. 

Hoe bereid ik me voor op een bezoek aan de notaris? 

Het is van belang goed te bedenken waarom u een testament wilt laten maken. Zet uw vragen vooraf op papier. Maak een overzicht van al uw bezittingen, gebruik daarvoor ons Nalatenschapsdossier. Bedenk aan wie u iets wilt nalaten en/of u goede doelen wilt opnemen in uw testament. Bedenk ook wie u wilt benoemen als executeur. U kunt ons nalatenschapsdossier bestellen.

Nalatenschapsdossier

Het gebruik van dit dossier is eenvoudig. U kunt binnen twintig categorieën onder ‘Mijn bezittingen’ aangeven wat u bezit en wat er met uw bezit moet gebeuren na overlijden. Per categorie kunt u uw keuze…

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat? 

Een erfstelling is dat deel van de nalatenschap dat overblijft voor de erfgenamen, na aftrek van alle kosten schulden en legaten. Meestal worden erfstellingen geformuleerd in percentages. Omdat vooraf lastig in te schatten is wat de waarde van het vermogen bij overlijden zal zijn, heeft bij veel mensen de erfstelling de voorkeur. 

Een legaat is een nalatenschap in de vorm van een bepaald goed (bijvoorbeeld een verzameling of een schilderij) of een bepaalde som geld. 

Wat doet een executeur? 

Een executeur zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. U benoemt zelf iemand via uw testament tot executeur. Dit kan een familielid zijn, een goede vriend of de notaris. Er zijn ook professionele executeurs die hun diensten aanbieden. U kunt meerdere executeurs benoemen. Ook goede doelen kunnen als executeur worden benoemd. Zij stellen hier wel voorwaarden aan. Wilt u een goede doelen organisatie benoemen tot executeur? Neem dan vooral contact op met het betreffende goede doel om te horen onder welke voorwaarden zij dit doen.  

Kan ik de Hersenstichting benoemen tot executeur? 

U kunt de Hersenstichting tot executeur benoemen. Het is belangrijk bij deze overweging na te gaan welke voorwaarden de Hersenstichting hiertoe stelt. Neemt u daarvoor contact op met Renee Brummelhuis relatiemanager nalatenschappen via rbrummelhuis@hersenstichting.nl of 070 302 47 40.  Zij geeft u graag informatie over deze optie. 

Wat is een Levenstestament? 

Als u bij leven niet meer in staat bent uw zaken zelf te regelen, biedt een Levenstestament uitkomst. In een Levenstestament legt u vast wat er moet gebeuren als u niet meer wilsbekwaam bent. Voor het behartigen van uw belangen kunt u een levensexecuteur benoemen. Deze kan uw administratie overnemen en goede zorgvoorzieningen regelen. Ook legt u in een Levenstestament vast wie toezicht houdt op het naleven van uw wensen door de levensexecuteur. Een Levenstestament regelt  u bij de notaris.   

Brochure | Nalaten met een gedachte

In deze brochure leest u meer over hoe u de Hersenstichting kunt steunen met een schenking, nalatenschap of een fonds op naam. Uw hulp is voor ons een onmisbare bijdrage voor meer hersenonderzoek en een betere zorg voor…

Wat is een digitale erfenis? 

Vrijwel iedereen beschikt over persoonlijke en financiële digitale bezittingen. Denkt u bijvoorbeeld aan foto’s, filmpjes, berichten in Whatsapp en sociale mediaprofielen. Data opgeslagen via online bankieren of accounts met tegoeden zoals Paypal of cryptomunten. Mogelijk heeft u accounts bij webshops of digitale abonnementen op streamingsdiensten zoals Netflix. Het is belangrijk dat uw nabestaanden kunnen beschikken over uw gebruikersnamen en wachtwoorden zodat de accounts kunnen worden afgesloten. Leg vast hoe en waar deze te vinden zijn.   

Hoe zit het met de erfbelasting? 

Hoeveel erfbelasting betaald moet worden hangt af van de relatie tussen degene die nalaat en de degene die ontvangt uit de nalatenschap. Degene die ontvangt betaalt nooit over het hele bedrag erfbelasting maar geldt een gedeeltelijke vrijstelling. Voor de huidige tarieven kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

Goede doelen die een ANBI status hebben , betalen geen erfbelasting over een legaat of een erfstelling. Zij zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Goede doelen kunnen uw gift voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. 

Wat kan worden vastgelegd via een codicil? 

Een codicil is een eigen, handgeschreven document waarin een beperkt aantal zaken kan worden vastgelegd. Een codicil is allen rechtsgeldig als deze door u zelf met de hand is geschreven, is voorzien van een handtekening, datum en plaats van ondertekening. Via een codicil kunt u bijvoorbeeld sieraden, meubelstukken en boeken nalaten. Kunstvoorwerpen met een hoge waarde, verzamelingen en geldbedragen kunt u alleen via een testament nalaten. Voor het maken van een codicil heeft u geen notaris nodig.   

Schenken bij leven, wat zijn de voordelen? 

Schenkingen aan een goed doel kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Voor de belasting vermindert u dan uw belastbaar inkomen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. De schenking kost u zo minder dan het bedrag dat u schenkt. Een gedachte kan ook zijn: door dit belastingvoordeel kunt u meer schenken. De inkomstenbelasting kent twee soorten schenkingen, ook wel giften genoemd: periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen. Wilt u periodiek schenken dan heeft u een groter fiscaal voordeel. U legt  in dat geval de schenking vast voor vijf jaar via een schenkingsovereenkomst. De schenkingen stoppen als u eerder overlijdt. Klik hier voor meer informatie over een periodieke schenking aan de Hersenstichting. U verbindt zich met een periodieke schenking dus voor een langere periode aan hetzelfde goede doel. En daar wordt u voor beloond. De schenkingen zijn namelijk onbeperkt aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Informatie over de huidige vrijstellingstarieven vindt u hier.