Onderzoekers Menno van der Holst en Arend de Kloet van Basalt Revalidatie

Betere zorg voor kinderen en jongvolwassenen met NAH 

Er is een nieuw landelijk behandelprogramma voor kinderen en jongvolwassenen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Belangrijk, want zo wordt de zorg voor deze groep steeds beter.

Onderzoekers Menno van der Holst en Arend de Kloet van Basalt Revalidatie werken al enige jaren samen op het gebied van niet-aangeboren-hersenletsel (NAH). Samen met collega’s van 15 centra voor medisch specialistische revalidatie (MSR) doen zij onderzoek naar aan welke zorg behoefte is bij kinderen en jongeren met NAH en hun gezin. Eerst met het project ‘Meedoen?!’ en later met het vervolgproject ‘Meedoen Next Step’. Inmiddels hebben zij hiermee een landelijk behandelprogramma ontwikkeld voor de medisch specialistische revalidatie (MSR) om jonge mensen met NAH steeds beter te kunnen helpen. Op 10 februari 2023 werd dit nieuwe behandelprogramma uitgereikt aan de Hersenstichting. De Kloet: “Wij zijn ontzettend trots. Het is heel bijzonder dat vijftien revalidatiecentra over het hele land zo intensief en vertrouwelijk hebben samengewerkt om dit nieuwe programma mogelijk te maken.” 

Update februari 2024

Dit behandelprogramma met 26 behandelingen is een belangrijk resultaat voor de uiteindelijke impact en effectiviteit van een behandeling! De Hersenstichting heeft daarom dit project geselecteerd voor de vervolgsubsidie ‘Richting toekenning’. Zodat de onderzoekers zich nu kunnen richten op het vervolgonderzoek naar welke van deze behandelingen écht werken, voor welke jongeren met welke behoeftes en aandachtsgebieden!

 

Het doel op lange termijn is het beter vormgeven van een gepersonaliseerde behandeling die écht aansluit bij de behoefte van de jongere. Zodat bijvoorbeeld iemand met vermoeidheidsklachten of een ontwikkelstoornis, precies de behandeling krijgt die die voor hem/haar/hen relevant is en het beste aansluit. Naast onderbouwing wordt in het vervolgonderzoek ook gekeken naar tevredenheid van jongeren en ouders met het behandelaanbod en of zij mogelijk nog iets missen. Dit zijn een belangrijke stappen!

Vergeten groep 

Ieder jaar krijgen ruim 20.000 kinderen en jongeren in Nederland te horen dat zij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben. NAH ontstaat bijvoorbeeld na een ongeluk, een valpartij of een klap tegen het hoofd. Of door een beroerte, hersentumor of ontsteking in de hersenen.  

“We hebben lang gedacht dat de impact van NAH op jonge mensen meeviel”, vertelt De Kloet. “Jonge hersenen herstellen wel weer, zo werd vaak gedacht. Dat blijkt absoluut niet zo te zijn. We zien vaak blijvende klachten zoals vermoeidheid, overprikkeling en concentratieproblemen. Bovendien raakt NAH het hele gezin. Om de beste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek te realiseren, was het belangrijk een goed landelijk behandelprogramma te creëren.” Dat is er nu. Omdat elk hersenletsel anders is, zal ook de behandeling van ieder kind of iedere jongere met NAH uiteindelijk anders zijn. Maar met dit nieuwe landelijke behandelprogramma kan er voortaan in elk centrum voor medisch specialistische revalidatie op dezelfde manier gewerkt worden. Ook is voor iedereen duidelijk wat er allemaal mogelijk is aan diagnostiek, interventies en patiëntenvoorlichting. Van der Holst: “De basis is er nu. Onze vervolgstap is onderzoeken welke behandelingen het beste resultaat geven en wat in het aanbod nog ontbreekt. Daarmee gaan we nu aan de slag, het is tijd voor Meedoen met Resultaat.”

Co-auteur en onderzoeker Menno van der Holst van Basalt Revalidatie (rechts) overhandigt het nieuwe landelijke behandelprogramma aan Remco van der Veen, manager Kennis en Innovatie van de Hersenstichting)

Waarom steunt de Hersenstichting dit project? 

De projecten Meedoen?! en Meedoen Next Step zetten zich ervoor in dat kinderen en jongeren met NAH overal in Nederland dezelfde zorg, aandacht en begeleiding krijgen. Hiermee dragen deze projecten bij aan de missie van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen.  

Meer projecten 

De Hersenstichting zet zich ook op andere manieren in voor kinderen en jongeren met NAH. Lees hieronder meer over de projecten die deze groep helpen om weer mee te kunnen doen in de maatschappij, met school, werk en in het gezin: 

  • Het platform Breinstraat is gemaakt voor en door jongeren met NAH vanaf 12 jaar. Deze jongeren kunnen elkaar hier ‘ontmoeten’ en op het platform allerlei informatie en video’s vinden. Daarnaast kunnen zij hier hun eigen ervaringen delen om anderen te helpen.  
  • SpeelsBrein is een werkboek voor ouders met kinderen tot vier jaar met kwetsbare hersenen. Het werkboek helpt ze op een leuke manier de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.