Eerste onderzoek samenwerking BRAINS van start!

Het eerste project dat van start gaat binnen BRAINS is het onderzoek van prof. dr. Elga de Vries naar de bloed-hersenbarrière. Ze wil onderzoeken wat er met de bloed-hersenbarrière gebeurt bij verschillende hersenaandoeningen. Binnen het samenwerkingsverband BRAINS bundelen Alzheimer Nederland, EpilepsieNL, Hersenstichting en Stichting MS Research de krachten. Samen met Health~Holland en onderzoeksinstellingen maken we belangrijk onderzoek mogelijk dat voor meerdere hersenaandoeningen van betekenis is. Zo bereiken de fondsen samen meer voor mensen met een hersenaandoening. 

Onderzoek naar de bloed-hersenbarrière

De bloed-hersenbarrière beschermt je hersenen. Goede stoffen mogen erdoor, slechte stoffen worden tegengehouden. Helaas worden medicijnen ook vaak tegengehouden. Dit is een groot probleem bij de behandeling van hersenaandoeningen zoals epilepsie. Bij hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en multiple sclerose (MS) werkt de bloed-hersenbarrière niet goed. Dit kan bijdragen aan de ziekte of deze zelfs veroorzaken.

Behandelingen ontwikkelen en verbeteren 

Onderzoekster Elga de Vries van Amsterdam UMC, wil in dit onderzoeksproject uitzoeken wat er bij hersenaandoeningen met de bloed-hersenbarrière gebeurt. Met die kennis wil zij modellen ontwikkelen waarin je kunt zien hoe de barrière zich gedraagt bij een specifieke hersenaandoening. Dit is een belangrijke stap, omdat het kan worden gebruikt om behandelingen te verbeteren en te ontwikkelen.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

De Hersenstichting wil dat de hersenen beter bereikbaar worden voor de behandeling van hersenaandoeningen en draagt daarom bij aan belangrijk onderzoek zoals dit. Daardoor kunnen we in de toekomst ernstige hersenaandoeningen zoals dementie, hersentumoren, depressie en beroertes vertragen, stoppen en mogelijk zelfs genezen. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en hoop voor de 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening.  

Over BRAINS

BRAINS is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, EpilepsieNL, Hersenstichting en Stichting MS Research. Binnen deze samenwerking bundelen de gezondheidsfondsen gedurende 10 jaar hun publiek-private toeslagen voor Onderzoek & Innovatie. Samen met Health~Holland hebben de fondsen de intentie om 800.000 euro per jaar te investeren in onderzoek naar oorzaken en behandelingen van hersenaandoeningen. Ook onderzoeksinstellingen en bedrijven leveren een bijdrage; onze gezamenlijke ambitie is een investering van 15 miljoen over 10 jaar in onderzoek. BRAINS richt zich op aandoening overstijgende vraagstukken. Zo bereiken de fondsen samen meer voor mensen met een hersenaandoening.

BRAINS is ontstaan vanuit Nationaal Plan Hoofdzaken; een beweging die oplossingen wil realiseren voor mensen met een hersen- en/of psychische aandoening. Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld aan BRAINS ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Kijk voor meer informatie over Health~Holland en Nationaal Plan Hoofdzaken op www.health-holland.com en www.nationaalplanhoofdzaken.nl.

Op de foto v.l.n.r.: David Verschoor, directeur Hersenstichting, Kirstin Heutinck, directeur Stichting MS Research, Laila El Aziz, programma manager Health~Holland, Professor dr. Elga de Vries, hoogleraar Neuro-immunologie,  Amsterdam UMC, Marco Blom, wetenschappelijk directeur Alzheimer Nederland, Laura M’Rabet MT-lid Kennis en Innovatie Epilepsie NL, Laura Valstar Senior medewerker Hersenstichting en programma coördinator BRAINS