Fusie Edwin van der Sar Foundation en de Hersenstichting

Hersenstichting en Edwin van der Sar Foundation samen verder

Fusie versterkt link tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk

Per 1 januari 2021 hebben de Edwin van der Sar Foundation en de Hersenstichting hun krachten gebundeld. Beide stichtingen werken al enkele jaren succesvol samen aan diverse projecten om mensen hersenletsel te helpen. Met deze samensmelting kunnen de huidige en nieuwe projecten verder worden uitgebreid. De bedrijfsvoering van de beide stichtingen is inmiddels samengevoegd. Het label en de identiteit van de Edwin van der Sar Foundation blijven in deze samenwerking behouden. Oprichters Edwin en Annemarie van der Sar blijven nauw betrokken bij hun Foundation en de Hersenstichting. 

Beide stichtingen zetten zich al jaren in voor mensen met hersenletsel. De Hersenstichting focust zich hierbij meer op wetenschappelijk onderzoek. De Edwin van der Sar Foundation focust zich op de praktijkprojecten die mensen met hersenletsel helpen om weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Onderzoek en concrete programma’s worden door deze fusie bij elkaar gebracht en zullen elkaar nog meer versterken.  

“Er ontstaat een cirkel van onderzoek, funding en praktijkprogramma’s die zichzelf continu blijft voeden. Hierdoor kan de doelgroep nog beter geholpen worden” zegt Annemarie van der Sar, oprichtster van de Edwin van der Sar Foundation. “Samen kunnen we meer bereiken dan alleen. Ik ben dan ook erg trots dat we deze stap hebben mogen zetten met de stichting. Zo kunnen we nog meer mensen met hersenletsel kunnen helpen.” 

Revalidatie, participatie en preventie 

Class project van der Sar Foundation

“Met de gezamenlijke expertise en mankracht zijn we in staat om de projecten op gebied van revalidatie, participatie en preventie verder uit te breiden. En dat is goed nieuws voor de patiënt van nu en in de toekomst”, zegt Merel Heimens Visser, directeur bestuurder van de Hersenstichting. “Door deze fusie kunnen er meer mensen met hersenletsel geholpen worden om te werken aan herstel en om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.” 

Door het financieren van onderzoek, het geven van voorlichting en het verbeteren van de zorg willen de stichtingen hersenletsel zoveel als mogelijk voorkomen. En de slachtoffers van hersenletsel kansen bieden op (erkenning en) herstel, zodat ze weer kunnen meedoen in de samenleving.   

Lees hier meer over de projecten van de Edwin van der Sar Foundation