Hersenstichting steunt Hersenonderzoek.nl voor impactvol hersenonderzoek

De Hersenstichting wil hersenaandoeningen voorkomen, behandelen en mensen met een hersenaandoening mee laten doen in de maatschappij. Om dit te bereiken, financieren we onderzoek en innovaties. Voor goed onderzoek zijn voldoende geschikte deelnemers van groot belang. Daarom steunt de Hersenstichting het initiatief Hersenonderzoek.nl, dat zich inzet voor het vinden van deelnemers voor onderzoek. 

Hersenonderzoek versnellen 

Hersenonderzoek.nl heeft als missie om het onderzoek naar hersenaandoeningen te versnellen. Wereldwijd is er een groot tekort aan gezonde mensen en mensen met een hersenaandoening die willen deelnemen aan hersenonderzoek. Dit leidt tot vertragingen en langere wachttijden voor oplossingen van hersenaandoeningen.  

Hersenonderzoek.nl is een website waar zowel mensen met een hersenaandoening als mensen zonder een hersenaandoening zich kunnen inschrijven als ze ge├»nteresseerd zijn in het meedoen aan onderzoek. Onderzoekers kunnen vervolgens gebruikmaken van deze lijst als zij op zoek zijn naar deelnemers voor hun onderzoek. 

Campagne depressieonderzoek 

Ondanks dat iedereen van 18 jaar en ouder zich kan inschrijven bij Hersenonderzoek.nl, starten zij binnenkort een campagne speciaal voor het vinden van mensen met depressie die mee willen doen aan onderzoek. De Hersenstichting draagt hier graag een steentje aan bij. Depressie is een veelvoorkomende hersenaandoening en kan grote gevolgen hebben voor je dagelijkse leven. Je kunt vaak nog maar voor een deel of zelfs niet meer werken, voor je gezin zorgen of onderwijs volgen. Vaak zijn er ook lichamelijke klachten waardoor je leven en je naaste omgeving in de war raakt. 

Onderzoekers zijn hard aan het werk om oplossingen te vinden, zowel in het voorkomen van depressie als in het ontwikkelen van goede behandelingen. Dit kunnen we niet bereiken zonder deelnemers aan onderzoek. Daarom zijn we op zoek naar mensen met depressie, hun naasten en familieleden. Kijk op de campagnepagina van Hersenonderzoek.nl voor meer informatie of om je direct in te schrijven. 

Waarom steunt de Hersenstichting Hersenonderzoek.nl? 

Hersenonderzoek.nl heeft als doel om voldoende geschikte deelnemers voor onderzoek te vinden. Op die manier kan onderzoek voor alle hersenaandoeningen sneller en beter uitgevoerd worden. Dit zorgt voor behandelingen die hersenaandoeningen vertragen, stoppen en genezen en die de kwaliteit van leven voor mensen met een hersenaandoening verbeteren. Of leidt zelfs tot inzichten die hersenaandoeningen kunnen voorkomen. Op die manier draagt het werk van Hersenonderzoek.nl bij aan onze missie: gezonde hersenen voor iedereen. 

Hersenonderzoek.nl is een initiatief van het Alzheimercentrum Amsterdam, dat zich inzet om dementie bespreekbaar, behandelbaar en uiteindelijk geneesbaar te maken. En wordt gesteund door de Hersenstichting, Alzheimer Nederland, ZonMw en Amsterdam Neuroscience. 

Annemiek lijdt sinds haar 15e aan zware depressies

Heel ingrijpend, ook voor haar vriend Thom en hun omgeving. Zij kijken machteloos toe. Annemiek vertelt openhartig over de impact die dit op haar leven heeft. Want de kans dat het weer terugkomt blijft altijd bestaan. En dan kan ze niets meer.