Hersenstichting wijst informateurs kabinet op nodige investeringen

De ambities van Nationaal Plan Hoofdzaken, een initiatief van onder andere de Hersenstichting en MIND, zijn duidelijk. Om in het jaar 2040 mensen met een hersen- en/of psychische aandoening vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven, moeten we nú investeren. 

Als we niets doen, zal het aantal Nederlanders met een hersen- en/of psychische aandoening en hun ziektelast de komende jaren fors toenemen. Om Nationaal Plan Hoofdzaken te realiseren, is de komende tien jaar een geschatte investering van 250 miljoen euro nodig. MIND en de Hersenstichting hebben daarom de informateurs van het nieuw te vormen kabinet een brief gestuurd. In deze brief verzoeken we deze investering in Nationaal Plan Hoofdzaken te agenderen tijdens de formatie van het nieuwe kabinet. 

Niets doen is geen optie 

Naast de hoge draaglast en lijdensdruk voor zowel mensen met een hersenaandoening als hun naasten, is ook de draaglast voor de samenleving hoog. Hoge kosten door intensieve zorg en begeleiding gecombineerd met de gemiste arbeidsproductiviteit van patiënt en mantelzorgers. Alleen de zorgkosten bedragen momenteel al 25 miljard euro per jaar. Het nieuw te vormen kabinet moet investeren in meer kennis en innovatie om hersen- en psychische aandoeningen beter te begrijpen, voorkomen, behandelen en zo mogelijk genezen. Om zo op de lange termijn de kosten te beperken. 

Lees hier de brief die MIND en de Hersenstichting namens Hoofzaken op 14 oktober 2021 naar de informateurs stuurden.