Vrouw en man in laboratorium. Foto door Edward Jenner

Subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing van start

Vol trots lanceren wij vanaf december 2022 het meerjarige subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing. Met deze subsidie financieren wij onderzoek met als doel: nóg meer behandelingen die hersenaandoeningen kunnen genezen, stoppen of vertragen.  


Het subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing loopt tien jaar en zal (vernieuwende) oplossingen stimuleren voor mensen met een hersenaandoening. Gedurende de gehele looptijd is het mogelijk aanvragen in te dienen. Op twee momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld en gehonoreerd.

Interesse in Op Weg Naar Genezing

Op vrijdag 27 januari 2023 om 13.00 uur organiseren we een webinar met meer informatie over het subsidieprogramma. Er is hierbij gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor het webinar kan door een e-mail te sturen naar aanvraag@hersenstichting.nl, o.v.v. ‘webinar OWNG ronde 1’, met daarin je voor- en achternaam, onderzoeksrichting en organisatie. 

Meteen een aanvraag indienen?

Wil je als onderzoeker weten of je in aanmerking komt voor een subsidie? Lees hier verder over het subsidieprogramma. 

Meer dan 4 miljoen mensen in Nederland hebben te kampen met een hersenaandoening. Voor de meeste ziektes bestaan nog geen oplossingen. Samen met professionals zet de Hersenstichting zich in voor onderzoek en innovaties die leiden tot behandelingen die hersenaandoeningen genezen, stoppen of vertragen.