De Hersenstichting heeft met € 298.488 bijgedragen aan het onderzoek ‘MR CLEAN-LATE’ van het Landelijke CONTRAST Consortium. Het onderzoek stond onder leiding van prof. dr. Robert van Oostenbrugge en prof. dr. Wim van Zwam van het Maastricht UMC+. Resultaat van het onderzoek is een behandeling voor mensen die pas een paar uur na een herseninfarct geholpen kunnen worden. Hierdoor hebben zij minder last van schadelijke gevolgen en een betere kwaliteit van leven. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 32.000 mensen een herseninfarct. 

Na een herseninfarct telt elke minuut 

Bij een herseninfarct raakt een slagader in de hersenen vernauwd of verstopt. Het gebied van de hersenen achter deze slagader krijgt daardoor te weinig zuurstof. Hoe langer dat duurt, hoe groter de schade en de gevolgen. Je kunt bijvoorbeeld verlamd raken of problemen krijgen met zien, spreken, aandacht en het geheugen.  

Een herseninfarct is een vorm van een beroerte. Bij een beroerte gaat er iets mis met de toevoer van bloed naar de hersenen. Hoe langer dat duurt, hoe groter de mogelijke schade. Het is daarom belangrijk dat iemand na een beroerte snel behandeld wordt.  

Een bestaande behandeling biedt hoop 

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat het bloedpropje snel uit de ader verwijderd moet worden. Dat vergroot namelijk de kans dat iemand goed herstelt na een herseninfarct. Dat verwijderen gebeurt met een heel klein slangetje (katheter), dat in de ader wordt ingebracht. 

Deze behandeling hielp vooral erg goed als mensen binnen 6 uur na het herseninfarct behandeld werden. Maar veel mensen komen door omstandigheden pas veel later in het ziekenhuis. 

Tot nu toe kregen die mensen een andere vorm van zorg. Men wist namelijk niet of het verwijderen van het bloedpropje met een slangetje zou werken als iemand later in het ziekenhuis aankomt. Daarom wilden onderzoekers weten of de behandeling ook goed werkt als mensen later dan 6 uur na het herseninfarct geholpen worden. 

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek? 

Dankzij dit onderzoek kan een veel grotere groep mensen na een herseninfarct beter en sneller herstellen. Hierdoor hebben ze minder last van de gevolgen van een herseninfarct en kunnen zij in het dagelijks leven beter functioneren. Dit betekent dat zij een betere kwaliteit van leven hebben.  

Hiermee draagt het onderzoek bij aan de missie van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen. Daarom heeft de Hersenstichting dit onderzoek gesteund met € 298.488. 

Meer over het onderzoek 

Uit eerder onderzoek bleek al dat een kleine groep mensen herstelde als het propje tussen de 6 en 24 uur na het herseninfarct werd verwijderd. Dit was een groep mensen die speciaal was uitgekozen omdat ze aan bepaalde voorwaarden voldeden. Het was dus niet zeker of dit ook voor een grotere groep mensen zou gelden, die niet aan die voorwaarden voldeden. 

Daarom hebben de onderzoekers dit nu nog eens getest bij een grotere groep mensen. In totaal hebben ruim 500 mensen aan het onderzoek meegedaan. Dit zijn mensen die tussen 6 en 24 uur na het herseninfarct pas behandeld konden worden. 

De ene helft van de mensen kreeg de normale zorg voor mensen als ze na 6 uur in het ziekenhuis komen. Bij hen werd het bloedpropje dus niet verwijderd. De andere helft kreeg wel de behandeling waarbij het bloedpropje met een slangetje wordt verwijderd. 

Welke resultaten zijn bereikt en wat betekent dit? 

Het onderzoek heeft mooie resultaten opgeleverd. De onderzoekers hebben namelijk bewezen dat het verwijderen van het propje ook goed en veilig is als mensen tussen de 6 en 24 uur na een herseninfarct in het ziekenhuis komen. 

Na de behandeling herstellen deze mensen sneller en beter. Ook hebben zij minder last van de gevolgen van een herseninfarct. Daardoor redden ze zich makkelijker in het dagelijkse leven en hebben ze een betere kwaliteit van leven. 

Dat het door dit onderzoek mogelijk is mensen met een herseninfarct tot en met 24 uur na ontstaan van klachten te behandelen, is een geweldige stap vooruit. Maar het betekent niet dat mensen met klachten moeten afwachten. Bij een herseninfarct blijft het belangrijk dat iemand altijd zo snel mogelijk geholpen wordt.

Drs. Susan Olthuis, studiecoördinator MR CLEAN-LATE (Maastricht UMC+)

Wat is de volgende stap? 

Op dit moment worden er stappen gezet om de richtlijnen binnen de zorg aan te passen. Dit is nodig om mensen tussen 6 en 24 uur na een herseninfarct deze behandeling te kunnen geven.  

Het consortium gaat nu verder als CONTRAST 2.0, waarbij er nog meer onderzoek wordt gedaan om de zorg bij een beroerte te verbeteren. Hierbij gaat het om zorg direct na een beroerte, maar ook om langdurige zorg. Verder wordt er onderzoek gedaan om een beroerte sneller en beter te herkennen. 

Meer over CONTRAST 

Het Landelijk CONTRAST consortium is een samenwerkingsverband tussen verschillende universitaire medische centra, Nederlandse ziekenhuizen en partners uit de industrie. Deze partijen bundelen hun krachten op het gebied van zorg voor mensen na een beroerte. Het consortium stond tijdens dit onderzoek onder leiding van hoogleraar acute neurologie prof. dr. Diederik Dippel, Erasmus MC en hoogleraar neuroradiologie prof. dr. Charles Majoie, Amsterdam UMC en is onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).