De Hersenstichting wil er voor iedereen zijn en – als het maar even kan – iedereen helpen. Daarom werken we aan een aangepast aanbod voor werk, bewegen en vrije tijd zodat mensen met een hersenaandoening daadwerkelijk mee kunnen doen in de maatschappij. De voormalige projecten van de Edwin van der Sar Foundation worden daarom onder de vlag van de Hersenstichting voortgezet en vallen onder de pijler ‘Meedoen met een hersenaandoening.’