Home
Actueel
HersenMagazine
Delen

HersenMagazine

Het HersenMagazine is een uitgave voor donateurs en relaties van de Hersenstichting. In dit magazine komen diverse interessante artikelen aan bod over hersenen en hersenaandoeningen. Donateurs die € 25 of meer per jaar doneren, ontvangen vier keer per jaar het magazine in hun brievenbus.

 

Wilt u ook graag het HersenMagazine ontvangen? Word dan nu donateur!

 

 

 

HersenMagazine februari 2017: Verbinding

U leest in dit themanummer over verbinding.Bijvoorbeeld de verbinding met (nieuwe) ambassadeurs van de Hersenstichting: de muzikanten Stef Bos en Willem Philipsen. Ook gaan we in op hoe de verbinding in de hersenen kan veranderen. Bijvoorbeeld door een hersenziekte.

 

Linda Douw onderzoekt mensen met een hersentumor. En neuroloog Yolande Pijnenburg onderzocht met een bijdrage van de Hersenstichting hoe de diagnose van Frontotemporale Dementie kan worden verbeterd. Samen met psychiater Annemiek Dols kijkt ze naar de patiënt.

 

Veel mensen verbinden zich met de Hersenstichting, ieder op hun manier. Voor Lieky van der Velden bijvoorbeeld was haar hersenaandoening reden zich voor anderen met hersenletsel in te zetten. Ze blogt voor de Hersenstichting, heeft een besloten Facebookpagina en een Trefpunt voor lotgenoten opgericht.

 

Bertel-Jos van Oorschot kreeg twintig jaar geleden twee keer een TIA, later een herseninfarct. Toch haalt hij tegenwoordig als collecteorganisator samen met zijn collectanten elk jaar een flinke opbrengst binnen voor de Hersenstichting

 

 

 

Toekomstdromen van wetenschappers

Wetenschappers blijven altijd dromen houden op hun eigen onderzoeksgebied. In elke editie van het HersenMagazine worden drie toekomstdromen van verschillende wetenschappers en hun onderzoeken vermeld. Hieronder leest u de toekomstdromen van het meest recente HersenMagazine.

 

‘Vanuit de netwerkgedachte kunnen we uiteindelijk mogelijk patiënten beter behandelen’

Hoe ziet Linda Douw, neuropsycholoog, de toekomst van haar werkgebied?

 

‘Mijn droom is dat ik de complexiteit van de hersenen juist kan gebruiken om patiënten beter te kunnen helpen. De netwerktheorie is daar bij uitstek geschikt voor.

 

In het verleden zijn de hersenen vaak onderverdeeld in steeds kleinere gebiedjes die apart werden bekeken om het brein te versimpelen, maar dat heeft niet geleid tot betere behandelingen voor patiënten.

 

Vanuit de netwerkgedachte kunnen we beter begrijpen hoe de gehele hersenen werken en uiteindelijk mogelijk patiënten beter behandelen. En dat komt steeds dichterbij: ik denk dat we binnen vijf jaar de eerste stappen naar de kliniek kunnen zetten.

 

Voor hersentumoren zullen patiënten een MEG en een MRI ondergaan, waarmee we kunnen bepalen welk type tumor een patiënt heeft en wat het risico is op achteruitgang of klachten. We zullen op termijn ook het effect kunnen voorspellen van een behandeling, zoals het operatief verwijderen van de tumor, radiotherapie of chemotherapie. En uiteindelijk hoop ik dat we op basis van het hersennetwerk kunnen voorspellen wat de complete prognose is van een patiënt.’

‘Hopelijk kijken meer behandelaars over de grenzen van diagnoses en specialismen heen’

Bekijk de inhoud

Hoe zien dr. Yolande Pijnenburg , neuroloog en onderzoeker, en Annemiek Dols, psychiater, de toekomst van hun samenwerking?

 

‘Onze toekomstdroom is dat behandelaars meer over de grenzen van diagnoses en medisch specialismen heen gaan kijken. 

 

Wij onderzoeken, zowel wetenschappelijk als in de kliniek, mensen met stoornissen in het zogeheten “sociale brein”: het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor het sociaal functioneren.

 

Bij sommige vormen van dementie is vooral dat sociale brein aangedaan. Patiënten tonen dan minder medeleven en initiatief, ze kunnen impulsief gedrag niet meer remmen en kunnen het niet verwerken als anderen daar iets van zeggen.

 

Deze kenmerken lijken op die van psychiatrische aandoeningen zoals autisme, depressie, manie of psychose. En ze kunnen ook bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel voorkomen.

 

We willen mensen met deze symptomen en hun naasten optimaal begeleiden in het omgaan met elkaar en met de klachten. Daarvoor is kennis nodig van de onderliggende ziekte, maar ook van het werkingsmechanisme van dit deel van de hersenen. Als verschillende specialisten hierin samenwerken, is er gezamenlijke aandacht voor de gevolgen van de ziekte en staat de patiënt centraal.’

 

Lees hier het artikel uit het HersenMagazine.

Eerder verschenen:

 

Edities uit 2016:

 

 

Wilt u graag een voorgaande editie ontvangen van het HersenMagazine? U kunt deze aanvragen via het contactformulier.

 

Dit is contactinfo