HersenMagazine - Hersenstichting
Home
Actueel
HersenMagazine
Delen

HersenMagazine

Het HersenMagazine is een uitgave voor donateurs en relaties van de Hersenstichting. In dit magazine komen diverse interessante artikelen aan bod over hersenen en hersenaandoeningen. Donateurs die € 25 of meer per jaar doneren, ontvangen vier keer per jaar het magazine in hun brievenbus.

 

Wilt u ook graag het HersenMagazine ontvangen? Word dan nu donateur!

HersenMagazine mei 2018: Veroudering

Het themanummer ‘Veroudering’ gaat in op wat er in onze hersenen gebeurt als we ouder worden. Welke factoren beïnvloeden veroudering in de hersenen? Worden we straks allemaal honderdplusser? En ondanks dertig jaar onderzoek is er nog geen medicijn tegen alzheimer. Is al dat onderzoek voor niets geweest? Onderzoekers zien vooral oplossingen in een combinatie van medicijnen met behandelingen of therapieën. 

 

Inhoud

  • Volgens verouderingsdeskundige professor Andrea Maier leven we langer dan vroeger. Worden we in de toekomst 130 jaar of zelfs ouder? ‘Het aantal mensen van 100 jaar en ouder is de afgelopen 20 jaar verdubbeld.’
  • Dr. Martin van Boxtel vertelt dat 30% van alle dementie te voorkomen is. Ook gaat hij in op wat hersenveroudering is, en welke klachten we als eerste krijgen als onze hersenen minder functioneren.
  • Dr. Henne Holstege zette in 2013 het 100-plusonderzoek op. Ze wilde weten waarom bij sommige honderdplussers het brein prima blijft functioneren. Hoe wordt u meer dan honderd jaar? Twee honderdplussers geven tips.
  • Egbert Scheepstra overleed aan alzheimer. Het duurde lang voordat de ziekte bij hem werd geconstateerd. Zijn partner Leonie vertelt over hem en over zijn achteruitgang.
  • Zijn er oplossingen voor alzheimer? Volgens Niels Prins en Marcel Olde Rikkert kan alzheimer worden aangepakt met medicijnen en gezonde leefstijl.

Toekomstdromen van wetenschappers

Wetenschappers blijven altijd dromen houden op hun eigen onderzoeksgebied. In elke editie van het HersenMagazine worden drie toekomstdromen van verschillende wetenschappers en hun onderzoeken vermeld. Hieronder leest u de toekomstdromen van het meest recente HersenMagazine.

 

‘We moeten ons meer richten op het voorkómen van ziekten’

Hoe ziet verouderingsonderzoeker professor Andrea Maier de toekomst van haar vakgebied?

 

Andrea Maier hoopt dat zij in de toekomst geen patiënten meer hoeft te zien: ‘Er zal veel meer aandacht komen voor preventie van ziekten. Mijn vakgebied, de verouderingsgeneeskunde, zal veranderen. Nu is de zorg nog vooral ingesteld op behandeling van gezondheidsproblemen. Die problemen zijn dus al ontstaan, en dan zijn we eigenlijk te laat. We moeten ons meer richten op het voorkómen van ziekten. Een probleem is wel de financiering: met preventie wordt iemand niet ziek. Het resultaat van preventie is niet zichtbaar, duurt lang en is onvoorspelbaar. Wie betaalt dat? Maar gelukkig is er toch steeds meer aandacht voor preventie. Bijvoorbeeld de Wereld Gezondheids Organisatie, de WHO, heeft er steeds meer programma’s voor. Ook zij zien het verband tussen overgewicht, zelfs al bij kinderen, en ouderdomsziekten. Misschien ben ik als onderzoeker op een gegeven moment dus niet meer nodig. Dan kan ik van mijn oude dag gaan genieten.’

‘Ik heb goede hoop dat er de komende jaren doorbraken zullen zijn’

Hoe ziet biochemicus dr. Henne Holstege van het VUmc de toekomst van haar werkveld?

 

 

‘Ik denk dat we in een hele bijzondere tijd leven wat het onderzoek naar dementie betreft. Technische ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel, en daar plukken ook wij de vruchten van. We kunnen zoveel meer meten en zoveel meer zaken aan elkaar koppelen dan vroeger. Ik heb dan ook goede hoop dat er de komende jaren doorbraken zullen zijn waardoor we de ziekteveroorzakende processen in het brein beter doorgronden. Dat is een voorwaarde voor het ontwikkelen van een medicijn. Ik vind het heel spannend daar deel van uit te mogen maken.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat we met een individuele aanpak alzheimer jaren kunnen uitstellen’

Hoe ziet klinisch geriater Marcel Olde Rikkert de toekomst van zijn werkveld?

 

Klinisch geriater Marcel Olde Rikkert richt zijn pijlen als onderzoeker op verschillende invalshoeken om de ziekte van Alzheimer te bestrijden. ‘Het is een zeer complexe ziekte. De eiwitstapeling in de hersenen is slechts een deel van het probleem. Het is geen brein maar een persoon met dementie. Er zijn veel oorzakelijke routes op het niveau van genetica, de zenuwcellen, het netwerk tussen de hersencellen maar ook op het gebied van psychische en sociale interacties. Het is daarom belangrijk om iedere patiënt op al die niveaus te analyseren om vervolgens een behandeling op maat te geven. Variërend van medicijnen tot leefstijladviezen. Ik ben ervan overtuigd dat we met zo’n individuele aanpak de ziekte jaren uitstellen en de achtergang kunnen vertragen. Belangrijk is ook dat onze maatschappij dementievriendelijker wordt. Dat patiënten zich niet meer door dat stigma gaan isoleren. Ook participatie zal het ziekteproces vertragen.’

‘Ook met dementie is goede kwaliteit van leven mogelijk’

Hoe ziet dr. Martin van Boxtel de toekomst van zijn werkgebied?

 

Dr. Martin van Boxtel hoopt dat veroudering meer gezien gaat worden als een normaal natuurlijk proces. ‘Ook iemand met dementie kan een goede kwaliteit van leven hebben. Als het gaat over veroudering, ligt de nadruk vaak vooral op ziekten. In berichtgeving over dementie is de boodschap meestal dat het steeds slechter gaat met de persoon. Maar ook met dementie is goede kwaliteit van leven mogelijk. We laten ons vaak een bepaald negatief gevoel aanpraten over veroudering. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste mensen gezond verouderen. Er zijn wel risicogroepen voor ouderdomsziekten. Als we te weten zullen komen hoe mensen gezond ouder kunnen worden, kunnen we die risicogroepen beter ondersteunen. Ik hoop dat we met onderzoek kunnen bereiken dat ouderdomsproblemen zo kort mogelijk last geven in iemands leven. Zo veel mogelijk probleemloze jaren, dat is mijn ideale toekomstbeeld.’

‘Het is mijn missie om medicijnen voor alzheimer ter beschikking te krijgen’

Hoe ziet neuroloog Niels Prins de toekomst van zijn werkveld?

 

Dr. Niels Prins wil de ziekte van Alzheimer met medicijnen bestrijden. ‘Hoewel er al decennia wordt gezocht naar een goede therapie voor alzheimer, is er van een doorbraak nog steeds geen sprake. We lopen zeker twintig jaar achter op het kankeronderzoek. Als er meer geld wordt uitgetrokken voor alzheimeronderzoek, zullen we ook eerder tot een oplossing komen. Het is mijn missie, en die van mijn organisatie, om medicijnen ter beschikking te krijgen. Daar blijven we ons voor inzetten. We hebben op dit moment diverse onderzoeken lopen met medicijnen die op verschillende punten aangrijpen in het ziekteproces van alzheimer. Zo zou je de ziekte kunnen vertragen waardoor patiënten langer in relatieve gezondheid kunnen leven. Ook kijken we of het mogelijk is de ziekte met een vaccin te voorkomen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat lukt!’

Voorgaande editie 2018

HersenMagazine februari 2018: Hersenschade  

Wilt u graag een voorgaande editie ontvangen van het HersenMagazine? U kunt deze aanvragen via het contactformulier.

Dit is contactinfo