De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een zeldzame, ongeneeslijke hersenziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door specifieke eiwitten (prionen) die door onbekende oorzaak van vorm veranderen en zich stapelen in de hersenen, waardoor hersenweefsel wordt afgebroken. De diagnose kan pas met zekerheid na het overlijden worden vastgesteld. Bij de meeste patiënten (85%) is er geen aanwijsbare oorzaak; bij circa 10-15% van de patiënten is er sprake van een erfelijke vorm.

Twee vormen: klassieke vorm en CJD-variant

Er bestaan twee vormen van de ziekte, de klassieke vorm en de variant CJD (vCJD).

 • Klassieke vorm

  Verschijnselen bij de klassieke vorm van CJD zijn:

  • snel verlopende dementie (vergeetachtigheid, moeite met dagelijkse handelingen),
  • coördinatiestoornissen (‘dronkenmansloop’),
  • spraakstoornissen, (extreme) spierschokken, stijfheid en incontinentie.

  In een later stadium kan de patiënt niet meer bewegen en spreken.

 • Variant CJD (vCJD)

  Bij een variant op de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) staan in de beginfase psychiatrische stoornissen (depressie, gedragsstoornissen) en cerebellaire ataxie op de voorgrond.

  Meer over cerebellaire ataxie

Klassieke vorm

Verschijnselen bij de klassieke vorm van CJD zijn:

 • snel verlopende dementie (vergeetachtigheid, moeite met dagelijkse handelingen),
 • coördinatiestoornissen (‘dronkenmansloop’),
 • spraakstoornissen, (extreme) spierschokken, stijfheid en incontinentie.

In een later stadium kan de patiënt niet meer bewegen en spreken.

Variant CJD (vCJD)

Bij een variant op de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) staan in de beginfase psychiatrische stoornissen (depressie, gedragsstoornissen) en cerebellaire ataxie op de voorgrond.

Meer over cerebellaire ataxie

Meldingsplicht Ziekte van Creutzfeld-Jacob

Vanwege de mogelijke consequenties voor de volksgezondheid is er een meldingsplicht voor alle vormen van Creutzfeldt-Jakob. Bij verdenking dient door de arts direct contact opgenomen te worden met het CJD Surveillance Centrum in het Erasmus MC te Rotterdam (e-mail: info.cjd@erasmusmc.nl | telefoon: 010 – 704 33 91).