De encefalocele kan verschillende klachten veroorzaken. Zoals nekpijn, hoofdpijn, epilepsie, moeite met slikken en problemen met het evenwicht. Er kunnen ook problemen met de ontwikkeling ontstaan. Dit leidt mogelijk tot moeite met leren, bewegen, of praten. Het kan ook leiden tot zintuiglijke stoornissen zoals moeite met voelen, zien, of horen. 

Soms veroorzaakt de encefalocele helemaal geen klachten. Bijvoorbeeld omdat de opening in de schedel klein is. Een encefalocele wordt ook wel een cefalocele genoemd. 

De Hersenstichting heeft bij het opstellen van deze tekst dankbaar gebruik gemaakt van adviezen van: 

  • Dr. Jolanda Schieving, kinderneuroloog, Radboudumc te Nijmegen

 

Deze tekst is 15-11-2023 gepubliceerd.