hersencoach-campagne-beeld-hersenstichting

Fysieke en mentale gezondheid belangrijk dankzij coronacrisis

De afgelopen anderhalve jaar is ons maar weer eens duidelijk geworden hoe fragiel onze gezondheid kan zijn. De pandemie heeft iedereen op een andere manier naar de wereld laten kijken. We moeten goed voor onszelf zorgen om zo lang mogelijk fysiek en mentaal gezond te blijven. Voldoende beweging, slaap en mentale uitdaging spelen hierbij een belangrijke rol. Dat men hier tijdens de coronacrisis werk van heeft gemaakt, blijkt uit het onderzoek van de Hersenstichting naar hersengezondheid onder 1072 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Een van de belangrijkste conclusies; Nederlanders bewegen meer en slapen langer sinds coronacrisis.

“De coronacrisis heeft ons niet alleen maar negatieve dingen gebracht”, zegt Koko Beers, Neurobioloog en woordvoerder bij de Hersenstichting. “Veel mensen zijn bewuster gaan nadenken over hun gezondheid en het belang daarvan. Zo geeft 65 procent van de Nederlanders aan tijdens de coronacrisis activiteiten gedaan te hebben om actief te blijven.  86 procent van hen is gaan wandelen en 55 procent is gaan fietsen. Hardlopen en skeeleren zijn voornamelijk bij de jongere doelgroep in trek. De voornaamste reden om te bewegen is om de fysieke en de mentale gezondheid te bevorderen. Bijna 80 procent van de Nederlanders die meer zijn gaan bewegen tijdens de coronacrisis geeft aan dit gezonde gedrag ook na afschaffen van de coronamaatregelen vol te willen houden.  

Belang van slaap voor de gezondheid 

Uit het onderzoek blijkt ook dat bij 20 procent van de Nederlanders het slaapgedrag is veranderd sinds de coronacrisis. Voor de meesten van hen (12 procent) geldt dat het aantal uur aan slaap is toegenomen. De kwaliteit daarentegen is voor 15 procent van de Nederlanders wel minder geworden. “Het kan zijn dat mensen ’s avonds liggen te piekeren, omdat ze zich zorgen maken over de toekomst. Overdag een piekermoment inplannen en je zorgen delen met je omgeving, kan al helpen om beter te slapen. Gelukkig zien we wel dat men veel doet om een zo goed mogelijke nachtrust na te streven”, zegt Beers. “Mensen geven aan dat ze tijdens de coronacrisis op regelmatige tijden naar bed zijn gegaan, bewegen overdag meer en zorgen voor meer daglicht overdag. Dit alles bevordert de nachtrust. En een betere nachtrust draagt bij aan gezondere hersenen.” 

Mentale uitdagingen 

Naast voldoende beweging en slaap is het voor je gezondheid ook belangrijk om je hersenen regelmatig uit te dagen. Elke dag nieuwe dingen leren en je hersenen aan het werk zetten, vermindert het risico op hersenaandoeningen zoals dementie en kan klachten door veroudering en hersenaandoeningen uitstellen. Uit het onderzoek valt op dat 55-plussers hier voornamelijk mee bezig zijn.  “Activiteiten die veel mensen ondernemen om hun hersenen uit te dagen zijn puzzelen, het leren van nieuwe vaardigheden (zoals een nieuwe taal) en lezen”, zegt Beers. Het belangrijkste is dat je af en toe het automatisme doorbreekt en dingen doet die nieuw voor je zijn. Door eens iets anders te doen dan anders zorg je dat je hersenen nieuwe verbindingen aanmaken. Zo blijven ze zo lang mogelijk flexibel en gezond.” 

Alles draait om gezonde hersenen

Om je hersenen zo gezond mogelijk te houden, is het belangrijk om de ingezette weg vol te houden. Nederlanders hebben tijdens de coronacrisis op verschillende manieren aan hun hersengezondheid gewerkt. Wij willen graag dat ze dit ook volhouden als we straks weer naar het nieuwe normaal gaan, daarom starten we de campagne Alles draait om gezonde hersenen”, zegt Beers.  

Tijdens deze campagne worden Nederlanders, met eenvoudige tips en tools, geholpen om, samen met onze hersenexperts, aan hun hersengezondheid te werken. Het belang van beweging, slaap en mentale uitdaging worden onder de aandacht gebracht in de gratis online training Hersencoach

Enkele tips om goede gewoontes vol te houden zijn:  

  • Ga met kleine stapjes aan de slag en maak het leuk. Vind je het moeilijk om de veranderingen toe te passen? Kies dan een of twee concrete doelen waar je de komende tijd mee aan de slag wilt. Maak ze niet te groot, zorg dat ze haalbaar zijn! 
  • Zoek een medestander om samen mee te wandelen, recepten uit te wisselen of nieuwe dingen te ondernemen.
  • Bouw nieuwe rituelen in door op vaste momenten te ontspannen of te bewegen of het aan het begin van de week in te plannen.