Hersenstichting investeert in onderzoek naar menselijke mini-hersenen

75.000 euro voor ontwikkeling mini-hersenen om werking bloed-hersenbarrière te onderzoeken

De Hersenstichting investeert via het Partnership-programma Humane meetmodellen €75.000 in de ontwikkeling van Humane mini-hersenen. Het doel is om een humaan cel-model te ontwikkelen waarin de opname van medicijnen door de bloed-hersenbarrière getest kunnen worden. Ook wordt gekeken naar het effect hiervan op de hersencellen. Het project wordt uitgevoerd door prof. dr. Elly Hol, verbonden aan de Universitair Medisch Centrum Utrecht en prof. dr. Elga de Vries, verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

“Tot op heden is het lastig om patiënten die lijden aan ernstige hersenaandoeningen effectief te behandelen met medicatie”, zegt Hol. “Dit komt door de bloed-hersenbarrière. Het voorkomt dat allerlei ongewenste stoffen de hersenen binnen kunnen dringen, maar dit houdt helaas ook belangrijke geneesmiddelen tegen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van geneesmiddelen voor hersenziektes belemmerd doordat de huidige diermodellen maar beperkt de ziekte, zoals we die kennen in patiënten, nabootsen. Er is daarom een enorme vraag naar een menselijk cel-model waarin niet alleen de opname van stoffen door de bloed-hersenbarrière, maar ook de effecten hiervan op hersencellen kunnen worden getest.”

Het onderzoek

In het onderzoek, genaamd CONNECT, gaan de onderzoekers een functionele bloed-hersenbarrière aan mini-hersenen koppelen, om zo een uniek menselijk meetmodel te ontwikkelen met als doel medicatie en nutriënten te testen voor hersenziekten. Deze aanpak leidt tot een meetmodel dat dichter bij de patiënt staat dan de huidige cel en diermodellen. “Sinds een aantal jaar is het mogelijk om vanuit menselijke stamcellen, cellen van de bloed-hersenbarrière en driedimensionale hersenen te ontwikkelen”, zegt Hol. “ In het huidige  CONNECT-project maken we gebruik van deze technologie en zullen we mini-hersenen aan een functionele bloed-hersenbarrière koppelen om zo een uniek en compleet systeem te creëren wat overeenkomst met het menselijk brein.”

Proefdiervrij

Samen met andere gezondheidsfondsen, die aangesloten zijn bij de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), investeert de Hersenstichting in de ontwikkeling van betere humane meetmethoden en zetten we ons in om alternatieven voor dierproeven te stimuleren. De financiering van het CONNECT-project draagt hier aan bij.