Corona

Hersenstichting verwacht forse stijging in aantal hersenpatiënten door coronavirus

Oproep aan artsen om scherp te zijn op mogelijke cognitieve schade door coronavirus

De Hersenstichting verwacht een grote groep nieuwe hersenpatiënten als gevolg van het coronavirus. Het virus zorgt op verschillende manieren voor schade aan de hersenen.

Zuurstoftekort

In eerste instantie tast het de longen van de patiënt aan. Dit kan kan leiden tot een sterk verminderde longfunctie en in het ergste geval zelfs tot longfalen. Hierdoor kan zuurstoftekort in de hersenen ontstaan. Dit veroorzaakt schade in de hersengebieden die aandacht, geheugen en planning coördineren.

Cognitieve klachten na langdurig IC

Ook het feit dat veel coronapatiënten langdurig op de IC lagen, leidt waarschijnlijk tot meer hersenpatiënten. Een studie liet eerder al zien dat bijna 60 procent van alle patiënten die langer dan 48 uur op de IC verblijven, cognitieve klachten hebben na ontslag van de IC. Denk hierbij aan aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, gedragsverandering of extreme vermoeidheid.

Virale hersenontsteking

Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus een virale hersenontsteking kan veroorzaken. Dit komt doordat op de hersenen dezelfde receptoren zitten als op de longen (de ACE-receptor). Een hersenontsteking kan leiden tot ernstig hersenletsel.

“We roepen artsen op om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden.”

Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting

Trombose

Als laatste blijkt dat de helft van de coronapatiënten die op de IC heeft gelegen trombose-verschijnselen krijgt. Bij trombose stolt het bloed. De bloedpropjes die ontstaan, blokkeren de aderen of slagaderen. De bloedpropjes kunnen in het hoofd ontstaan, met als gevolg dat er een herseninfarct ontstaat.

Mogelijk een grote groep nieuwe hersenpatiënten

“Dit alles zorgt ervoor dat de gezondheidzorg een grote groep nieuwe hersenpatiënten kan verwachten”, zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. “We roepen artsen op om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden.”

Paulien Goossens, revalidatiearts en verbonden aan de Hersenstichting, vult aan: “Het is belangrijk dat artsen zich realiseren dat hersenletsel vaak niet duidelijk wordt in de spreekkamer of tijdens een korte observatie. De Hersenstichting vindt dan ook dat alle patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met Corona, met een korte objectieve test gescreend zouden moeten worden op aanwijzingen voor hersenletsel.”