Hersenstichting vraagt om verdieping Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door onder andere roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. De Rijksoverheid maakte deze afspraken in 2018 met meer dan 70 maatschappelijke organisaties. Speerpunten van het akkoord zijn: een rookvrije generatie, minder ziekte door overgewicht en iedereen bewuster maken van de risico’s van alcohol. Want, roken, alcohol en overgewicht maken Nederlanders ziek. Maar er is meer nodig vinden wij! 

Vorige week heeft een deel van de maatschappelijke organisaties, waaronder de Hersenstichting, het Manifest Preventie 2022 aangeboden aan VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen. De Hersenstichting wil een verbreding en verdieping maken in het bestaande Nationaal Preventieakkoord om meer gezondheidswinst te boeken. In het manifest ligt de focus op twee ambities: Mentale Gezondheid en Samenhangend geheel.

Mentale Gezondheid

In het kort houdt de eerste ambitie in dat roken, problematisch drinken van alcohol en obesitas (uitgesplitst naar voeding en lichaamsbeweging) belangrijke actiepunten zijn. De manier waarop dit wordt aangepakt varieert, maar aanscherping is nodig door nieuwe kennis over het belang van voldoende beweging en gezonde voeding. Daarnaast stelt de Hersenstichting een nieuw urgent actiepunt voor, namelijk Mentale Gezondheid.

Want dat het belangrijk is om fysiek gezond te blijven, weten we allemaal. We zien dat mentale gezondheid onvoldoende aandacht krijgt terwijl het een steeds grotere bedreiging vormt. Veel mensen voelen zich angstig, hebben last van depressieve gevoelens of ervaren langdurig stress. Dat moet stoppen, want nu leven al bijna 2 miljoen Nederlanders aan een psychische aandoening. Dit heeft een grote impact. Niet alleen op het leven van de patiënt, maar ook op dat van je naasten. Daarom pleit de Hersenstichting voor mentale gezondheid als nieuw en urgent speerpunt in het preventieakkoord. 

Samenhangend geheel 

In de tweede plaats benadrukken we in het manifest dat preventie alleen maar blijvend succes kan boeken als het onderdeel is van een groter, individu-overstijgend en samenhangend geheel. Dat zich ver buiten de gezondheidszorg uitstrekt over diverse aangrenzende terreinen van overheidsbeleid. Denk hierbij aan kinderopvang, armoedebeleid, woningbouw en ruimtelijk beleid. Het Deense voorbeeld van integrale ondersteuning vanuit één enkel (plaatselijk) loket kan ook in Nederland helpen om preventie voor alle burgers in volle breedte en samenhang tot zijn recht te laten komen.  

Bekijk hier waar we in het Manifest Preventie 2022 voor pleiten.

Wil je weten hoe jij je hersenen gezond kunt houden?

Lees meer