Parkinson is een hersenaandoening die enorme gevolgen heeft. Door de ziekte van Parkinson gaan bepaalde cellen in je hersenen langzaam kapot: de cellen die het belangrijke stofje dopamine maken. Dit kan voor allerlei klachten zorgen, zoals moeite met bewegen en problemen met denken. Parkinson is een progressieve aandoening. Dit betekent dat de ziekte langzaam erger wordt. De komende jaren zal het aantal mensen met parkinson in Nederland enorm toenemen, van ruim 53.000 patiënten nu naar 82.600 patiënten in 2040.

De Hersenstichting steunt verschillende onderzoeken en projecten om parkinson beter te behandelen en om de kwaliteit van leven van mensen met parkinson en hun naasten te verbeteren. Zie hieronder een greep uit de onderzoeken en projecten die wij steunen:

Janet kreeg op haar 43e de diagnose ziekte van Parkinson

Janet is moeder van Alicia. Samen hadden ze een fijn en onbezorgd leven. Tot bij Janet de diagnose ziekte van Parkinson werd vastgesteld. Het liefst zou ze haar kop in het zand steken, maar ze weet dat dat niet kan. Janet wil namelijk nog zo lang mogelijk voor haar dochter kunnen zorgen. Helaas is de toekomst onzeker.

Help mee en word ook donateur

De Hersenstichting wil de kwaliteit van leven van mensen zoals Janet verbeteren. Ook steunen we onderzoeken en projecten om parkinson beter te behandelen. Dit kan alleen dankzij de steun van onze vrijwilligers en donateurs.