De Hersenstichting draagt met € 290.318 bij aan onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Door het onderzoek onder leiding van Dirk Bertens wil men mensen met de ziekte van Parkinson helpen. Het gaat om mensen die moeite hebben met het plannen en uitvoeren van alledaagse taken zoals opruimen en koken. Er zijn in Nederland meer dan 50.000 mensen met parkinson.

Als de gewone dingen niet meer lukken

Als je de ziekte van Parkinson hebt, merk je dat elke dag. Je handen trillen bijvoorbeeld steeds. Ook lopen gaat vaak moeilijk, je schuifelt en loopt een beetje voorovergebogen. Daarnaast kun je ook steeds meer klachten die met denken te maken hebben.

Problemen met het plannen van dagelijkse dingen komen veel voor. Gewone klusjes zoals koken, de rekeningen betalen en boodschappen doen worden daardoor moeilijk. Daarom gaan ze wel eens mis. Dat is vervelend en moeilijk voor iemand met parkinson, maar ook voor de naaste familie en vrienden.

“Het onderzoeken en aanpakken van alledaagse planningsproblemen geeft personen met de ziekte van Parkinson meer zelfstandigheid terug.”

Dirk Bertens, onderzoekers Radboud Universiteit Nijmegen

Een slimme combinatie van 2 trainingen

Er bestaan al 2 trainingen voor mensen met geheugenproblemen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor mensen met dementie. De onderzoekers denken dat een combinatie van die trainingen ook goed werkt voor mensen met parkinson. Het gaat om de volgende trainingen:

  1. Goal Management Training: met deze training leer je om alledaagse dingen te plannen en uit te voeren. Daardoor wordt het makkelijker om ze ook echt te doen. Denk aan het opruimen in huis, eten koken en de boodschappen doen.
  2. Foutloos leren: met deze training leer je beter leren. Op die manier maak je minder fouten tijdens het leren van de Goal Management Training. Je hebt daardoor nóg meer aan deze training.

Deze combinatie is eerder al getest bij mensen met hersenletsel. Na de trainingen konden zij weer beter plannen. De onderzoekers willen weten of dit ook zo goed werkt bij mensen met parkinson.

Janet kreeg op haar 43e de diagnose ziekte van Parkinson

Janet is moeder van Alicia. Samen hadden ze een fijn en onbezorgd leven. Tot bij Janet de diagnose ziekte van Parkinson werd vastgesteld. Het liefst zou ze haar kop in het zand steken, maar ze weet dat dat niet kan. Janet wil namelijk nog zo lang mogelijk voor haar dochter kunnen zorgen. Helaas is de toekomst onzeker.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

De Hersenstichting steunt alleen onderzoeken met een goed plan van aanpak, die een grote kans van slagen hebben en echt iets opleveren voor patiënten – nu of in de toekomst.

Als de combinatie van deze trainingen goed werkt, kan patiënt weer meer zelf. Dat maakt het leven beter van de patiënt, die daardoor minder hulp van naasten nodig heeft.

Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Daarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek met € 290.318.

Meer over het onderzoek

Hoe pakken ze dit aan?

Aan dit onderzoek zullen 48 mensen met de ziekte van Parkinson meedoen. De ene helft van de deelnemers krijgt alleen de standaard Goal Management Training. De andere helft volgt daarbij ook het programma Foutloos Leren.

Alle deelnemers krijgen een training die bestaat uit 8 sessies van elk 1 uur. Na de eerste 2 sessies kiest de deelnemer samen met de neuropsycholoog 2 taken. Dit zijn alledaagse taken die de deelnemer moeilijk vindt. In de 6 sessies erna leert de deelnemer om deze taken goed te doen.

Dit wordt voor en na deze sessie gefilmd. Zo weten de onderzoekers welke groep het meeste heeft geleerd.

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers denken dat mensen door deze behandeling beter worden in het plannen van de 2 taken die ze moeilijk vinden. Daardoor hebben ze minder hulp van anderen nodig.

Hoe ver is het onderzoek?

Het onderzoek is momenteel van start.

Wat is de volgende stap?

Als uit het onderzoek blijkt dat de behandeling goed werkt, kunnen andere patiënten deze over 3 tot 4 jaar ook volgen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

  • Maastricht UMC+
  • Revalidatiecentrum Klimmendaal