Home
Actueel
Nieuws
Nu ook behandeling na coma voor volwassenen vanaf 25 jaar

Nu ook behandeling na coma voor volwassenen vanaf 25 jaar

Geplaatst op 25 september 2018

Libra Revalidatie gaat vanaf 1 januari 2019 een intensief revalidatieprogramma bieden aan volwassenen vanaf 25 jaar die in coma hebben gelegen. Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) kan gestart worden zodra iemand stabiel is en niet meer afhankelijk van apparatuur om in leven te kunnen blijven.

Dit nieuwe revalidatieprogramma is een oplossing voor één van de knelpunten die staan benoemd in het rapport 'Naar meer bewustzijn - Passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen', dat op initiatief van de Hersenstichting in de zomer van 2018 uitkwam. In het rapport stonden voor het eerst alle knelpunten rond de zorg voor en behandeling van mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na coma.

 

Gespecialiseerde neurorevalidatie, de behandeling voor mensen om tot meer bewustzijn te komen, is tot op heden nog steeds alleen voorbehouden aan jongeren tot 25 jaar. Voor mensen van 25 jaar en ouder werd deze behandeling niet vergoed, omdat de onderbouwing van het effect nog ontbreekt.

Voortschrijdend inzicht

Voor comapatiënten vanaf 25 jaar was er lang geen passende zorg na verblijf in het ziekenhuis. Het VIN programma werd voor de doelgroep niet aangemerkt als ‘verzekerde’ (en dus vergoede) zorg wegens het ontbreken van voldoende wetenschappelijk bewijs. Volwassenen vanaf 25 jaar waren aangewezen op verpleeghuiszorg of ondersteuning die in de thuissituatie geboden kon worden. Soms was uitwijken naar het buitenland een mogelijkheid. Een schrijnende situatie voor alle betrokkenen.

Beter perspectief op herstel

In 1987 startte Libra Revalidatie met de VIN voor kinderen en jongeren. Destijds was de gedachte dat bij 25 jaar de plasticiteit van de hersenen dusdanig afnam dat behandeling van de oudere doelgroep onvoldoende resultaat zou hebben. Tegenwoordig is bekend dat dit niet zo is en dat ingesleten patronen in de hersenen van volwassenen boven de 25 jaar een belangrijke rol spelen bij het herstel na coma. 


Met de start van VIN voor patiënten boven de 25 jaar krijgt deze doelgroep een beter perspectief op herstel dan voorheen. ‘Een belangrijke stap voorwaarts in de ketenzorg voor mensen met ernstig hersenletsel,’ volgens Vincent Buitendijk, Raad van Bestuur van Libra. ‘We doen dit niet alleen. We geven dit samen met de hele keten rond deze groep kwetsbare patiënten, waaronder andere revalidatiecentra en verpleeghuizen, verder vorm.’

Documentaire ‘Uit coma’

BNN/Vara zendt donderdag 27 september en donderdag 4 oktober de documentaire 'Uit coma' van Paul Witteman uit op NPO 2 om 20.25 uur. In de documentaire zijn indringende getuigenissen van ex-comapatiënten te zien en komt Kim Santegoets, revalidatiearts bij Libra en verantwoordelijk voor de VIN behandeling, aan het woord.