Home
Actueel
Nieuws
Transnationaal onderzoek naar Mentale Stoornissen

Internationale onderzoeken naar mentale stoornissen van start

Geplaatst op 25 februari 2019

Vier Nederlandse onderzoeksgroepen gaan van start binnen het ERA-Net NEURON

 

Het Europese netwerk ERA-Net NEURON, waar de Hersenstichting onderdeel van is, financiert 14 translationele onderzoeksprojecten naar ‘mentale stoornissen’. Het onderzoek moet er uiteindelijk voor zorgen dat er nieuwe strategieën worden ontwikkeld voor preventie, diagnose, therapie en revalidatie met betrekking tot mentale stoornissen. Negentien financieringsorganisaties uit zestien landen werken hiervoor samen.

De Hersenstichting financiert in deze subsidieronde vier projecten. Dit doet het samen met het NWO, ZonMw en de Stichting tot Steun VCVGZ. In totaal wordt ongeveer 12,3 miljoen euro besteed. In vier van de veertien gefinancierde projecten spelen Nederlandse onderzoekers een rol. Hiermee hebben zij een extra investering gerealiseerd van ruim 3,8 miljoen euro. De vier gehonoreerde voorstellen waarbij de Hersenstichting betrokken is, zijn:

DECODE!: de rol van het eiwit CDH13 bij ASS

Nederlandse partner: Dr. Nael Nadif Kasri, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (coördinator), i.s.m. Duitsland, Canada en Frankrijk

 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een heterogene groep van neurologische aandoeningen die worden gekenmerkt door tekorten in sociaal gedrag en communicatie, samen met beperkte, herhalende patronen van gedrag, interesses, of activiteiten. Onlangs werden zeldzame genetische variaties in het eiwit cadherine-13 (CDH13) in verband gebracht met ASS. Doel van het project DECODE! is om te onderzoeken welke specifieke wijzigingen in het functioneren van de hersenen worden veroorzaakt door een tekort aan CDH13. Zo wil men onderzoeken welke symptomen van ASS mogelijk verband houden met het functieverlies van dit eiwit. Dit zal uiteindelijk helpen een gerichte behandeling te ontwikkelen voor specifieke ASS-symptomen.

MiGBAN – De link tussen darmbacteriën en Anorexia Nervosa

Nederlandse partner: Prof. dr. Roger Adan, Universitair Medisch Centrum Utrecht, i.s.m. Duitsland (coördinator), Oostenrijk, Frankrijk

 

Anorexia nervosa is een ernstige chronische aandoening. Meerdere studies tonen aan dat de samenstelling van het microbioom (de bacteriën die leven in de darm) een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling van psychische stoornissen en stoornissen van gewichtsregulatie. Doel van deze studie is het microbioom bij Anorexia Nervosa te bestuderen om zo de onderliggende mechanismen beter te begrijpen en nieuwe behandelmogelijkheden te vinden. Het microbioom van AN-patiënten met een korte ziekteduur wordt vergeleken met het microbioom van chronisch zieken. Hierbij wordt verondersteld dat de veranderingen in de microbioom van de chronische patiënten ingrijpender zijn. Daarnaast worden meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA) en probiotica aan patiënten toegediend (levende bacteriën die gunstig zijn voor de geestelijke gezondheid) met het doel de samenstelling van het microbioom te verbeteren.

OPCphrenia - De rol van myeline bij schizofrenie

Nederlandse partner: Prof. dr. Steven A. Kushner, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, i.s.m. Frankrijk (coördinator) en Canada

 

Schizofrenie is een erfelijke neurologische aandoening. Primaire symptomen zijn hallucinaties, wanen, verminderde cognitie, aandacht en sociale functie. Bij mensen met schizofrenie heeft een bepaald type hersencellen (de Fast-Spiking Inhibitory interneurons) een minder goede myeline laag (isolerende vettige laag). Hierdoor kan dit type hersencellen waarschijnlijk minder goed zijn taak vervullen bij de coördinatie van hersenactiviteit, wat resulteert in symptomen van schizofrenie. In de hersenen worden stofjes aangemaakt die ervoor zorgen dat oligodendrocyten myeline gaan produceren. Het doel van dit onderzoek is in kaart te brengen hoe dit proces verloopt. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een behandeling voor schizofrenie door het verbeteren van de myelineproductie.

UNMET – Nieuwe behandeling voor Bipolaire stoornis

Nederlandse partner: Dr. Judith Homberg, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (coördinator), i.s.m. Slowakije, Duitsland, België, Italië

 

Bipolaire stoornis (BS) is een ernstige psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door de afwisseling van verschillende stemmingen, zoals manie, hypomanie en depressie. Een bekend probleem in de behandeling van BS is de kanteling van een depressieve naar een manische staat tijdens de behandeling met antidepressiva. Dit onderzoek is gericht op het bestuderen van de neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan deze kanteling. Daarnaast wordt onderzocht of de kanteling naar manie voorkomen kan worden door het gebruik van aanvullende medicatie.

 

Lees voor uitgebreidere informatie het (Engelstalige) bericht van ERA-NET Neuron.