Home
Zorg
Hersenletsel en zorg
Zorgstandaard THL Kinderen & Jongeren
Delen

Zorgstandaard THL Kinderen & Jongeren

Met trots hebben we maandag 3 oktober 2016 in Utrecht het eerste exemplaar van de Zorgstandaard en Gebruikersversie Traumatisch Hersenletsel (THL) voor Kinderen & Jongeren gepresenteerd!

 

De Hersenstichting heeft de afgelopen twee jaar in nauwe samenwerking met patiënten, naasten en professionals uit de zorg de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren ontwikkeld. In een Zorgstandaard wordt vastgelegd welke behandeling en begeleiding patiënten mogen verwachten. De Zorgstandaard beschrijft op een heldere manier hoe zorg optimaal en integraal georganiseerd kan worden zodat de jonge patiënt en zijn ouders/verzorgers de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgen bij traumatisch hersenletsel.

Nu verkrijgbaar in onze webwinkel

In onze webwinkel kunt u de Zorgstandaard en bijbehorende Gebruikersversie gratis downloaden of de gedrukte exemplaren bestellen (Zorgstandaard €5, Gebruikersversie gratis, plus verzendkosten).

 

App Breinstraat voor jongeren

Naast de gebruikersversie voor ouders/verzorgers, een korte toegankelijke samenvatting van de Zorgstandaard, is er ook een praktische vertaling ontwikkeld voor jongeren in de vorm van een app. Deze app met de naam Breinstraat verschaft op een toegankelijke en laagdrempelige manier informatie aan jongeren (12-25 jaar) over wat zorg inhoudt als je hersenletsel hebt opgelopen, wat je te wachten staat en hoe om te gaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen in het dagelijkse leven. In de app kunnen jongeren ook hun eigen Hersenletselpaspoort maken, op maat, met specifieke gegevens en eigenschappen van henzelf. Dit paspoort kan worden gedeeld met ouders, zorgverleners, klasgenoten, vrienden en leerkrachten. Zo wordt het delen van hun verhaal een stuk gemakkelijker! De app Breinstraat is te downloaden in de appstore

Hoe nu verder? De Zorgstandaard in de praktijk

De Hersenstichting wil echt goede kwaliteit van zorg voor deze patiënt! Om die reden faciliteert de Hersenstichting de implementatie van de Zorgstandaard; het in de praktijk brengen van de Zorgstandaard om de zorg daadwerkelijk te verbeteren.

 

Daarom heeft zij in de zomer van 2016 een call uitgezet voor subsidie om de Zorgstandaard te implementeren, hiertoe stelt zij €120.000 beschikbaar voor vier regio's.

 

Tijdens de Startconferentie Implementatie op 3 oktober in Utrecht beoordeelde de Stuurgroep Implementatie dat de volgende vier pilotregio's een bedrag van €30.000 ontvangen om de Zorgstandaard te implementeren: Noord-Holland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden en Zeeland. Zij zullen fungeren als koplopers in Nederland.

 

Op 1 november 2016 gaat de implementatiefase officieel van start, deze loopt tot en met 1 mei 2018. Wilt u alle ontwikkelingen rondom de implementatie op de voet volgen? Volg dan www.zorgstandaardnah.nl!

Achtergrond

In navolging van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor Volwassenen is in 2014 besloten ook een aparte Zorgstandaard te schrijven voor kinderen en jongeren. Hiervoor is gekozen omdat deze doelgroep in een andere levensfase is, waarbij de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Daarnaast speelt, meer dan bij volwassenen, onderwijs een belangrijke rol.

 

In juni 2014 is er vanuit de stuurgroep Hersenletsel & Jeugd (HeJ!) gestart met het ontwikkelen van een Zorgstandaard THL voor Kinderen en Jongeren. In Nederland werken verschillende revalidatiecentra, scholen voor speciaal onderwijs, organisaties en onderzoeksgroepen ten behoeve van jongeren met NAH samen. Deze landelijke samenwerking heet HeJ! Tijdens de implementatiefase van de Zorgstandaard zullen zij fungeren als klankbordgroep.

Waarom een Zorgstandaard voor Kinderen & Jongeren?

Jaarlijks komen ongeveer 15.000 kinderen in Nederland bij de EHBO met traumatisch hersenletsel, dat zijn er ruim 30 per dag. Dit betekent dat er iedere dag één schoolklas aan kinderen hersenletsel oploopt.

 

Jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar vormen de grootste risicogroep. Een andere kwetsbare leeftijdsgroep zijn de jong volwassenen (met name mannen) van 15 tot 24 jaar. Het werkelijke aantal kinderen dat traumatisch hersenletsel oploopt, ligt echter naar schatting veel hoger. Kinderen die niet in het ziekenhuis worden opgenomen, worden namelijk niet geregistreerd. Het merendeel gaat dus alleen naar de huisarts of de Spoedeisende hulp, of zoekt zelfs helemaal geen hulp (bron: Hersenstichting).

 

Kinderen en jongeren lopen dit thuis, tijdens het sporten of in het verkeer op. De gevolgen van hersenletsel zijn in de meeste gevallen niet (direct) zichtbaar. Daardoor worden de gevolgen van dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vaak niet gezien of niet begrepen. Deze gevolgen kunnen namelijk ook pas na verloop van tijd optreden, zeker bij kinderen & jongeren. Deze komen het vaakst voor in periodes waarin er voor een kind veel verandert, zoals de overstap van basisschool naar middelbare school of als jongeren op zichzelf gaan wonen. Dit geldt niet alleen voor ernstig letsel, na bv. coma, maar ook voor licht letsel, zoals bv. bij een hersenschudding.

 

Omdat de gevolgen zo lang onzichtbaar kunnen blijven is een vroegtijdige signalering van belang. Het is belangrijk dat voor een juiste diagnose en behandeling er een relatie gelegd kan worden met een gebeurtenis uit het verleden of met een aandoening die NAH tot gevolg kan hebben. Alertheid en deskundigheid op de gevolgen van NAH bij de eerste professionals waarmee kinderen tijdens hun ontwikkeling te maken krijgen kan veel leed voorkomen voor alle betrokkenen.

 

Deze Zorgstandaard voor Kinderen & Jongeren moet bijdragen aan het realiseren van deze doelmatige aanpak in de zorg en hulpverlening.

Dit is contactinfo