Delen
 

Traumatisch hersenletsel

Onder traumatisch hersenletsel verstaan we een beschadiging van de hersenen door een oorzaak buiten het lichaam. De beschadiging ontstaat bijvoorbeeld door een val, een klap op het hoofd of een verkeersongeval. De beschadiging heeft tot gevolg dat hersencellen, bloedvaten en zenuwbanen kapot gaan. Daardoor ontstaat een zwelling in de hersenen, soms in combinatie met een bloeduitstorting.

Oorzaken traumatisch hersenletsel

Zonder schedelletsel

 • (Verkeers)ongeval;
 • Val van de trap;
 • Zwaar voorwerp tegen het hoofd;
 • Klap tegen het hoofd door bijvoorbeeld bij een vechtpartij;
 • Shaken baby-syndroom.

 

Met schedelletsel

 • Binnendringen van botgedeeltes als gevolg van schedelbreuk;
 • Binnendringen van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp.

 

Gevolgen traumatisch hersenletsel

Bij licht traumatisch letsel (zoals een hersenschudding) zijn er meestal geen blijvende gevolgen. U herstelt thuis, soms na een bezoek aan de huisarts of de afdeling spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis. Vaak kunt u na een paar dagen of weken uw normale leven weer oppakken.

 

Soms ontstaan later toch nog klachten waarvoor behandeling nodig is. Bij middelzwaar of ernstig traumatisch letsel (hersenkneuzing) is de kans op blijvende beschadigingen groter. Mensen hebben vaak behandeling en revalidatie nodig om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ermee om te leren gaan.

Zichtbare lichamelijke gevolgen:

 • Hemiplegie: verlamming van één zijde van het lichaam;
 • Hemiparese: gedeeltelijke verlamming of verlies van spierkracht aan één zijde van het lichaam;
 • Halfzijdige gevoelsstoornissen (vrijwel altijd aan de kant van de verlamming). Per persoon kan het verschillen welk gevoel verminderd is (pijn, warmte, koude, houding, beweging, tast);
 • Hemianopsie: één helft van het gezichtsveld is uitgevallen. De oorzaak ligt in de hersenbeschadiging, er is niets mis met de ogen;
 • Incontinentie of niet goed uit kunnen plassen;
 • Epilepsie: de grootste kans hierop bestaat in de eerste maanden na een beroerte. De aanvallen kunnen zowel geheel als gedeeltelijk zijn.

 

Onzichtbare cognitieve gevolgen:

 • Aandacht- en concentratiestoornissen: moeite met concentreren en verdelen van aandacht; tragere snelheid van denken en informatieverwerking;
 • Overgevoeligheid voor externe prikkels: overgevoelig voor geluid (hyperacusis), lichtovergevoeligheid;
 • Geheugenstoornissen: opgeslagen informatie niet meer (goed) kunnen oproepen; problemen met opslaan van informatie in het kortetermijn- en/of langetermijngeheugen, voorwerpen of gezichten niet meer kunnen herkennen (agnosie);
 • Stoornissen in de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten: problemen met het formuleren van doelen; moeite met meervoudige dagelijkse activiteiten zoals koffiezetten of koken (apraxie);
 • Constante vermoeidheid: 70% van de getroffenen heeft last van vermoeidheid, die ongewoon en extreem is. Deze vermoeidheid kan niet in verband gebracht worden met inspanning en is van lange duur. 
 • Bovenstaande gevolgen kunnen optreden bij diverse vormen van hersenletsel. De gevolgen zijn voor ieder individu anders, en kunnen in meer of mindere mate optreden. Niet iedereen krijgt met alle gevolgen te maken.

 

Cijfers

Jaarlijks worden er ongeveer 21.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een diagnose traumatisch hersenletsel. Jonge kinderen tussen nul en vier jaar vormen de grootste risicogroep.

 

Andere kwetsbare leeftijdsgroepen zijn jonge volwassenen (met name mannen) van 15 tot 24 jaar en mensen ouder dan 80 jaar. In onderstaande grafiek ziet u een overzicht van het aantal mensen met traumatisch hersenletsel, verdeeld naar leeftijd.

Het werkelijke aantal mensen dat traumatisch hersenletsel oploopt, ligt echter naar schatting veel hoger, zo rond de 85.000. Mensen die niet in het ziekenhuis worden opgenomen, worden namelijk niet geregistreerd. Het merendeel gaat dus alleen naar de huisarts of de Spoedeisende hulp, of zoekt zelfs helemaal geen hulp.

 

Bij 80 tot 85% van deze mensen gaat het om licht traumatisch hersenletsel, een hersenschudding. Dit overkomt jaarlijks meer dan 7.000 jonge kinderen. Met name bij kinderen is het vaak moeilijk de symptomen van een hersenschudding te herkennen. De Hersenstichting heeft daarom het Eerste Hulp bij Hersenschudding-kaartje gemaakt.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Aanmelden Stel uw vraag online
Dit is contactinfo