In navolging van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor Volwassenen is er ook een aparte Zorgstandaard THL voor Kinderen & Jongeren ontwikkeld. Hiervoor is gekozen omdat deze doelgroep in een andere levensfase zit, waarbij de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Daarnaast speelt, meer dan bij volwassenen, onderwijs een belangrijke rol.

Optimale zorg

In nauwe samenwerking met patiënten, naasten en professionals uit de zorg is de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren geschreven. De Zorgstandaard beschrijft op een heldere manier hoe zorg optimaal en integraal georganiseerd kan worden zodat de jonge patiënt en zijn ouders/verzorgers de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgen bij traumatisch hersenletsel. 

Jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar vormen de grootste risicogroep. Een andere kwetsbare leeftijdsgroep zijn de jongvolwassenen van 15 tot 24 jaar. Gevolgen kunnen pas na verloop van tijd optreden, zeker bij kinderen & jongeren. Zij komen het vaakst tot uiting in een transitiefase, een periode waarin er voor een kind veel verandert, zoals de overstap van basisschool naar middelbare school of als jongeren op zichzelf gaan wonen. Vroegtijdige signalering van hersenletsel is daarom van groot belang.

App Breinstraat voor jongeren

Naast de gebruikersversie voor ouders/verzorgers is er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar de Breinstraat ontwikkeld. Deze app verschaft op een toegankelijke en laagdrempelige manier informatie aan jongeren over wat zorg inhoudt als je hersenletsel hebt opgelopen, wat je te wachten staat en hoe om te gaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen in het dagelijkse leven.

In de app kunnen jongeren ook hun eigen Hersenletselpaspoort maken. Dit paspoort kan worden gedeeld met ouders, zorgverleners, klasgenoten, vrienden en leerkrachten. Zo wordt het delen van hun verhaal een stuk gemakkelijker!

De app Breinstraat is te downloaden in de appstore.

Van Zorgstandaard naar praktijk

De Hersenstichting wil echt goede kwaliteit van zorg voor deze patiënt. Om die reden faciliteert de Hersenstichting de implementatie van de Zorgstandaard; het in de praktijk brengen van de Zorgstandaard om de zorg daadwerkelijk te verbeteren.

In november 2016 zijn daarom vier pilotregio’s met subsidie van de Hersenstichting aan de slag gegaan met de implementatie van de Zorgstandaard. Deze implementatiefase loopt tot en met mei 2018. Daarnaast is een toolkit ontwikkeld, die professionals kan helpen bij de implementatie van de Zorgstandaard.