Doel van het onderzoek

Met het behoefteonderzoek willen we meer inzicht krijgen in welke klachten en belemmeringen de grootste invloed hebben op het dagelijks leven van mensen met een hersenaandoening. Op basis van de input uit dit onderzoek gaan we het subsidieprogramma Kwaliteit van Leven ontwikkelen dat in 2024 start. Met dit subsidieprogramma stimuleren wij onderzoek en innovaties die een wezenlijk verschil maken voor mensen met een hersenaandoening. Het behoefteonderzoek wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van de Hersenstichting.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en uit groepsgesprekken. Voor de online vragenlijst zijn we nog op zoek naar deelnemers. De groepsgesprekken zijn inmiddels afgerond.

Online vragenlijst

Wie kan meedoen?

Heb jij een hersenaandoening, ben je een naaste van iemand met een hersenaandoening of ben je een zorgprofessional? Deel dan jouw ervaringen en kennis door het invullen van de online vragenlijst.

Wat kun je verwachten?

Deze vragenlijst is gemaakt in samenwerking met mensen met een hersenaandoening, naasten en zorgverleners. Het bestaat uit drie onderdelen:


Deel 1: Hier stellen we enkele vragen over jouzelf.


Deel 2: Hier presenteren we klachten en zorgen voor de toekomst per thema. Je wordt gevraagd om aan te geven welke onderwerpen voor jou het belangrijkste zijn of de grootste rol spelen.
   – Cognitieve problemen
   – Lichamelijke problemen
   – Mentaal welbevinden
   – Diagnose en zorgproces
   – Behandeling
   – Participatie en relaties
   – Impact werk en financiële situatie
   – Onbegrip en onbekendheid


Deel 3: Ruimte voor andere onderwerpen en/of ervaringen

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 à 30 minuten. Deelname is vrijwillig en anoniem. Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt. Indien nodig kan je het invullen van de vragenlijst onderbreken en op een later tijdstip afmaken. 

Vul de vragenlijst in

Vragen?  

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met een van de onderzoekers via athena.participatief.onderzoek.beta@vu.nl. 

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

De Hersenstichting gelooft dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven moet kunnen halen. Wie je ook bent en welke hersenaandoening je ook hebt. We vinden steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te kunnen houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening te helpen meedoen in de maatschappij. Door de wensen en behoeften van onze doelgroepen als uitgangspunt te nemen, ontwikkelen we programma’s die daadwerkelijk een verschil maken.  

Wilt u deelnemen aan ander onderzoek?

Bekijk hier de onderzoeken