Oorzaak

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Alzheimer. Inmiddels is duidelijk dat in de hersenen van alzheimerpatiënten specifieke afwijkingen voorkomen: eiwitten klonteren samen in zogenaamde plaques en tangles (zie afbeelding):

 • plaques ontstaan tussen de hersencellen, doordat het eiwit amyloid samenklontert. Dit belemmert de communicatie tussen hersencellen.
 • tangles ontstaan in de hersencellen, doordat het eiwit tau samenklontert. Hierdoor worden voedingsstoffen niet goed door de cel vervoerd en sterft de cel uiteindelijk af.

Symptomen

 • Vergeetachtigheid
 • Spraakproblemen
 • Leesproblemen
 • Problemen met initiatief nemen
 • verwardheid
 • boosheid
 • achterdochtigheid
 • Vergeetachtigheid
 • Spraakproblemen
 • Leesproblemen
 • Problemen met initiatief nemen
 • verwardheid
 • boosheid
 • achterdochtigheid

Hent kreeg op zijn 70e de diagnose alzheimer

Hent heeft alzheimer. Hij heeft het lang ontkend, maar is die fase nu voorbij. Vaak vraagt hij vier keer per minuut hetzelfde en het kan zomaar gebeuren dat hij niet weet waar hij is, of wat hij ergens doet.

Diagnose

De diagnose wordt meestal gesteld door een huisarts of specialist. De huisarts onderzoekt het geheugen. Als het nodig is, doet hij bloed- of urineonderzoek. Ook kan hij iemand uit de omgeving van de patiënt vragen of deze persoon de klachten herkent.

Bij twijfel verwijst een huisarts door naar een specialist voor vervolgonderzoek. De specialist neemt dan bijvoorbeeld een neurologisch en/of neuropsychologisch onderzoek af. Of er wordt een MRI-scan gemaakt om afwijkingen in de hersenen te kunnen aantonen. Ook is het mogelijk dat hersenvocht getest wordt op de aanwezigheid van eiwitten uit plaques (amyloid) en tangles (tau).

103.100 mensen

Volgens het RIVM was dit het aantal mensen in 2016 met de ziekte van Alzheimer geregistreerd bij de huisarts.

Behandeling

Helaas is de ziekte van Alzheimer (nog) niet te genezen, maar er bestaan wel middelen en therapieën die het leven van mensen met alzheimer enigszins kunnen verlichten. De behandeling verschilt van persoon tot persoon en is (mede) afhankelijk van de klachten die iemand ervaart.

Bij beginnende alzheimer worden weleens medicijnen gebruikt die een remmende werking op de ziekte kunnen hebben. Verschillende symptomen, zoals pijn, somberheid, spraakproblemen, hallucinaties en gedragsproblemen worden behandeld met behulp van o.a. medicatie, psychologische hulp of logopedie.

Verder richt de behandeling zich op begeleiding en zorg, met als centrale vraag: ‘Op welke wijze voelen de alzheimerpatiënt en zijn naaste(n) zich het meest veilig en comfortabel?’

Steeds vaker wordt het doel gesteld om iemand zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. Als dat niet (meer) mogelijk is, kan iemand worden opgenomen in een verpleeghuis. Hier wordt 24 uur per dag verzorging en ondersteuning verleend.

Alzheimeronderzoek

Er is op dit moment geen therapie beschikbaar die effectief de ziekte van Alzheimer kan bestrijden. Om in de toekomst wel tot effectieve therapieën te kunnen komen, is het van essentieel belang dat we begrijpen hoe de ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt en waarom de ene persoon gevoeliger is voor het ontwikkelen van alzheimer dan de ander. De Hersenstichting financiert het onderzoek van prof. dr. Helmut Kessels, waarin wordt bekeken welke mechanismen en factoren een rol spelen bij het beschermen van het brein. In de toekomst kan deze kennis van belang zijn voor het ontwikkelen van therapieën die alzheimer kunnen uitstellen of vertragen.