Home
Actueel
Nieuws
Hersenletselpatiënt centraal in nieuwe zorgstandaard

Hersenletselpatiënt centraal in nieuwe zorgstandaard

Geplaatst op 27 juni 2014

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) is gereed. De zorgstandaard maakt het palet aan zorgaanbod transparant voor de betrokken patiënten én voor de zorgaanbieders. Tijdens een feestelijke bijeenkomst gisteren in Utrecht werd de zorgstandaard ondertekend door vijftien betrokken organisaties: patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties en landelijke zorgorganisaties.

Foto: Ilco Kemmere

Jaarlijks krijgen naar schatting 85.000 mensen THL. Het kan iedereen overkomen, door bijvoorbeeld een val of klap op het hoofd. Vaak blijven patiënten levenslang last houden van ernstige klachten zoals overgevoeligheid voor geluid en chronische vermoeidheid. De Hersenstichting liet bureau Conclusion de knelpunten die patiënten ervaren tijdens hun zoektocht door de zorg in kaart brengen. Er kwamen daarbij veel problemen aan ‘t licht. Patiënten ervaren de zorg als een doolhof. Ze weten niet waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag. En de afstemming en samenhang in de zorg is onvoldoende. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport nam de Hersenstichting het initiatief om samen met alle betrokken organisaties te gaan werken aan een zorgstandaard. om de knelpunten in de zorg voor THL-patiënten aan te kunnen pakken. De Zorgstandaard THL is nu gereed. De volledige Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel is vanaf nu te downloaden of bestellen op www.hersenstichting.nl.

 

De kern van een zorgstandaard is een heldere beschrijving van de optimale zorg en de organisatie daarvan. Meestal krijgt de patiënt gedurende de herstelperiode te maken met verschillende zorgverleners. De opzet van de zorgstandaard is dat zij hun aanbod zodanig op elkaar afstemmen dat de patiënt gedurende het herstel op elk moment de beste hulp krijgt. Het is belangrijk dat elk van hen weet wat de ander doet, of heeft gedaan. En dat de patiënt niet langer van de een naar de ander wordt gestuurd zonder een achterliggend plan dat met hem/haar besproken is.

 

De zorgstandaard is geschreven vanuit het patiëntenperspectief. Dat was mede mogelijk door de actieve inbreng van patiëntenorganisaties. Ook brancheorganisaties werkten actief mee. Speciaal voor patiënten en hun omgeving is ook een gebruikersversie beschikbaar. Deze verkorte publieksversie bevat onder andere informatie over welke behandeling en begeleiding de patiënt van zorgverleners mag verwachten.

 

De eerste stap is gezet. Natuurlijk willen de patiënten graag dat de zorgstandaard ook écht wordt toegepast in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom neemt de Hersenstichting ook een vervolgstap. Op 1 januari 2015 gaat in drie zorgregio's verspreid over Nederland een pilot van start om de werking van de zorgstandaard in de praktijk uit te testen.