Home
Actueel
Nieuws
Naar een betere behandeling voor bewegingsstoornissen en depressie

Naar een betere behandeling voor bewegingsstoornissen en depressie

Geplaatst op 18 juli 2014

Hersenaandoeningen behandelbaar en geneesbaar maken. Dat is een belangrijke doelstelling van de Hersenstichting. Binnenkort starten twee nieuwe onderzoeken die zich richten op het ontrafelen van de ziektemechanismen van twee bewegingsstoornissen. Dit is een noodzakelijke stap op weg naar een behandeling voor deze ingrijpende aandoeningen.
Ook starten twee onderzoeken met als doelstelling bij te dragen aan een betere behandeling van depressie. Deze onderzoeken worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Hersenstichting. In het kort een overzicht van de projecten:

Op zoek naar een behandeling voor de Lesch-Nyhan ziekte

De ziekte van Lesch-Nyhan is een erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij patiënten een ernstige neurologische bewegingsstoornis hebben. Er bestaat geen behandeling voor deze ziekte, wel is bekend dat patiënten een tekort hebben aan dopamine in de hersenen. Dopamine is een stof die prikkeloverdracht tussen bepaalde zenuwcellen mogelijk maakt. Dit onderzoek heeft als doel de mechanismen te ontrafelen die ten grondslag liggen aan de ontwikkelingsstoornis van het dopaminesysteem in de hersenen. Zo hopen de onderzoekers een stap dichter bij een behandeling te komen.

Projectleider: dr. Jasper Visser, neuroloog-onderzoeker, UMC Radboud

Verstoorde eiwit-herkenning bij de ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een neurodegeneratieve ziekte die ontstaat door de ophoping en klontering van eiwitten in onze hersenen. Deze eiwitten worden niet goed genoeg afgebroken door de verschillende eiwit-afbraakmechanismen in onze hersenen. Om herkend te worden door deze afbraakmechanismen moeten eiwitten gemarkeerd worden met specifieke 'vlaggetjes'. Het bij de ziekte van Huntington afwijkende huntingtine-eiwit blijkt slecht gemarkeerd te worden en wordt daardoor niet herkend en afgebroken. De doelstelling van dit onderzoek is om markering van afwijkend huntingtine-eiwit zodanig bij te sturen dat de afbraak bevorderd wordt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een therapeutische toepassing om de ziekte van Huntington te vertragen.

Projectleider: dr. Katrin Juenemann, post-doc onderzoeker, AMC Amsterdam

Hoe voorkomt cognitieve therapie terugval na depressie?

Wie eenmaal depressief is geweest, is vatbaar om dat nog eens te worden. Ook wanneer mensen met een depressie hersteld zijn, merken ze vaak dat een kleine negatieve gebeurtenis hun stemming abnormaal negatief kan beïnvloeden en zelfs een nieuwe depressieve episode in kan luiden. De onderzoekers ontrafelen hoe preventieve cognitieve therapie, dat zich richt op het vergroten van de controle over negatieve emoties, het brein minder kwetsbaar maakt voor terugval. Hieruit verwachten ze te kunnen leren waarom mensen kwetsbaar zijn voor terugval en hoe voorkomen kan worden dat iemand terugvalt. Tevens wordt in dit onderzoek bestudeerd of de pupil waardevol kan zijn in het voorspellen van succes van de preventieve cognitieve therapie. Indien succesvol, kan terugval na een depressie beter voorkomen worden.

Projectleider: dr. Marie-José van Tol, post doc onderzoeker, UMC Groningen

Bepalen van subtypes van depressie aan de hand van biologische kenmerken

Depressie is een veelvoorkomende aandoening met een grote impact op het persoonlijke leven van de betrokkene. Behandeling van depressie is maar bij een derde tot de helft van alle patiënten effectief. Er bestaan waarschijnlijk verscheidene subtypes van depressie die gekenmerkt worden door verschillende onderliggende oorzaken. Echter, op dit moment is er nog weinig informatie over welke verschillende subtypes er precies bestaan. Dit onderzoek zal gebruik maken van een vernieuwende strategie om psychologische en biologische informatie te combineren voor het identificeren van specifieke subtypes van depressie. Hiermee hopen de onderzoekers een meer effectieve behandeling te kunnen toepassen op de verschillende vormen van depressie.

Projectleider: dr. Lianne Schmaal, post doc onderzoeker, VUmc Amsterdam

 

 

De onderzoekers krijgen twee jaar ondersteuning van de Hersenstichting om hun onderzoek uit te voeren. Dit is een bedrag van € 150.000 per onderzoek.