Home
Actueel
Nieuws
Nieuwe mogelijkheden voor vaststellen autisme

Nieuwe mogelijkheden voor vaststellen autisme

Geplaatst op 23 oktober 2014

De Hersenstichting wil dat hersenaandoeningen geneesbaar en behandelbaar worden. Voordat dit einddoel bereikt kan worden, is het vaak nodig om nog tussenstappen te zetten. Zoals de ontwikkeling van methoden om de diagnose beter te kunnen stellen en de effecten van behandelingen goed in kaart te kunnen brengen.

Autisme is een hersenaandoening die al op jonge leeftijd ontstaat. Ondanks veel onderzoek is nog onduidelijk welke gebieden in de hersenen betrokken zijn bij de klachten. Wel is er een vermoeden dat een specifiek hersengebied, de amygdala, betrokken is bij autisme. Dit gebied speelt een rol bij emoties.

 

Dankzij de steun van o.a. onze donateurs heeft de Hersenstichting het onderzoek van dr. Wouter Groen, van het Medisch Centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen, kunnen steunen. Hij heeft de amygdala nader bestudeerd. De amygdala bestaat uit een aantal kernen die hij met een MRI-scanner van elkaar heeft kunnen onderscheiden. Het onderzoek liet drie dingen zien. In de eerste plaats waren er geen verschillen in grootte van de hele amygdala bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met of zonder autisme. Er waren wel verschillen in de grootte van enkele van de amygdalakernen. De grootte van die kernen hing samen met de mate van sociaal gedrag bij kinderen met autisme. Tenslotte bleek dat sommige amygdalakernen niet goed samenwerken met de rest van de hersenen terwijl andere amygdalakernen dat wel goed doen.


Deze kennis wordt nu gebruikt om verder uit te zoeken of naast de huidige methoden ook een MRI-scan gebruikt kan worden om autisme vast te stellen en het effect van medicijnen of andere behandelingen te kunnen volgen. Met dergelijke biologische ‘fingerprints' is autisme in de toekomst hopelijk nauwkeuriger vast te stellen en kunnen er tevens nieuwe aanwijzingen worden gevonden die de behandeling van deze aandoening verbeteren. Naast de amygdala zijn er mogelijk ook andere hersenkernen waar deze techniek op kan worden toegepast.

 

Dr. Wouter Groen is senior onderzoeker en AIOS (kinder)psychiatrie aan het Medisch Centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 ontving hij van de Hersenstichting een Fellowship van € 150.000 voor dit onderzoek naar autisme.