Delen

Hersenschudding

Een hersenschudding is een lichte vorm van traumatisch hersenletsel die ontstaat na een harde klap op het hoofd. Meestal gaan de klachten na verloop van tijd weer voorbij.

De oorzaak van een hersenschudding

Een klap tegen het hoofd die tot een hersenschudding leidt, kan overal worden opgelopen. Iemand valt thuis, of een kind valt van een klimrek in de speeltuin. Een hersenschudding kan door een verkeersongeluk komen. Maar bijvoorbeeld ook door een botsing tijdens sporten als voetbal en rugby. De laatste oorzaak in dit rijtje is fysiek geweld. Tijdens mishandelingen en vechtpartijen is de kans op een klap tegen het hoofd groot.

 

Het komt voor dat een klap tegen het hoofd niet wordt opgemerkt. Bijvoorbeeld na een ongeluk: dan staan andere verwondingen vaak op de voorgrond. De bijbehorende klachten worden dan niet altijd herkend als hersenschudding.

Hoe herken je een hersenschudding?

Na een klap tegen het hoofd kan iemand bewusteloos raken. Dit duurt een paar seconden tot minuten. Een andere mogelijkheid is dat iemand zich niks herinnert van de tijd na een klap. Dit geheugenverlies kan minuten tot wel uren duren. We noemen het posttraumatische amnesie (PTA). Hoe langer de PTA, hoe groter de kans op restverschijnselen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen.

 

Behalve bewusteloosheid en PTA kunnen zich de volgende symptomen voordoen:

 • stil, niet huilen (bij kinderen)
 • hoofdpijn
 • verwardheid
 • sufheid
 • misselijkheid of braken
 • instabiel lopen
 • duizeligheid

Gevolgen van een hersenschudding?

Over het algemeen nemen de klachten na een hersenschudding geleidelijk af. De meeste mensen kunnen hun dagelijkse bezigheden oppakken. Een aantal patiënten houdt echter nog weken tot maanden last. Dit verschilt per persoon. Het gaat om de volgende klachten:

 

Cognitieve gevolgen

 • Geheugenproblemen
 • Aandachtsproblemen
 • Concentratieproblemen

 

Lichamelijke gevolgen

 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Duizeligheid
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid

 

Gevolgen voor de stemming (bij aanhoudende klachten)

 • Somberheid
 • Prikkelbaarheid
 • Angst

Diagnose van een hersenschudding

Doordat de hersenen goed beschermd in de schedel zitten, valt aan de buitenkant niet altijd te zien of er hersenschade is. Daarom is het verstandig om bij twijfel contact op te nemen met de huisarts. Hij/zij kan een inschatting maken van de risico’s en gevolgen van een klap. Mocht het nodig zijn, dan verwijst de huisarts de patiënt door naar het ziekenhuis.

 

In het ziekenhuis wordt de ernst van het hersenletsel beoordeeld, bijvoorbeeld aan de hand van neurologisch onderzoek en Computer Tomografie: de CT-scan. Op zo’n scan is bij een hersenschudding vaak geen schade waar te nemen, maar dat betekent niet dat er geen restverschijnselen zullen optreden. Hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen; iemand kan ook te maken krijgen met slapeloosheid en gaan piekeren bij aanhoudende klachten.

Behandeling van een hersenschudding

Rust is cruciaal voor herstel. Strikte bedrust wordt afgeraden, omdat gebleken is dat continu in bed liggen het herstel niet bevordert of zelfs vertraagt. Herstel is een proces dat niet van de ene op de andere dag klaar is. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten helpt.

 

Er zijn een aantal zaken die u kunnen helpen bij een voorspoedig herstel:

 • doe rustig aan, maar ga niet dagenlang in bed liggen
 • gebruik de eerste dagen geen alcohol of drugs
 • zorg voor goede nachtrust
 • pijnstillers (bij voorkeur paracetamol) kunnen helpen: vraag uw arts om advies
 • kijk de eerste dagen weinig naar een beeldscherm (televisie, computer of tablet)
 • beoefen de eerste twee weken geen sport: u kunt opnieuw een klap tegen uw hoofd krijgen

 

De klachten zijn vaak niet direct zichtbaar en komen niet bij iedereen voor. Ook is het niet altijd duidelijk of ze door het ongeval komen. Door deze symptomen kan iemand vastlopen in zijn of haar dagelijkse activiteiten of werkhervatting. Neem contact op met uw werkgever of bedrijfsarts als u ondersteuning wilt bij het geleidelijk oppakken van uw werk. Als de problemen er na drie maanden nog zijn, dan is het goed om naar een huisarts te gaan.

Cijfers over hersenschudding

In 2016 hebben 56.500 mensen zich gemeld bij de huisarts met een hersenschudding.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Aanmelden Stel uw vraag online
Dit is contactinfo