De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder opereert binnen de goedgekeurde beleidslijnen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een belangrijke klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder. Merel Heimens Visser is directeur-bestuurder en bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Voorzitter:

Mw. drs. M.E.C. (Marlies) de Ruyter de Wildt, Directeur-eigenaar buro Yousten, Den Haag

Leden:

  • Drs. C.C. (Cathy) van Beek, MCM, Lid van Raad van Bestuur Radboudumc
  • Prof. dr. W.A. (Pim) van Gool, Voorzitter Gezondheidsraad, hoogleraar Neurologie, AMC Amsterdam 
  • Mw. drs. D.A. (Dorien) Jongeneel, CFO/Directeur bedrijfsvoering Belastingdienst

Reglementen en akte van statutenwijziging: