De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder opereert binnen de goedgekeurde beleidslijnen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een belangrijke klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder. Merel Heimens Visser is directeur-bestuurder en bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Voorzitter:

Dhr. E.P. Goudswaard, MBA, lid van de Raad van Commissarissen bij Eneco Groep en penningmeester van het Nationaal Groenfonds.

Leden:

  • Mw. M.U Erasmus-Koen, MSc Fiscale Economie, partner transfer pricing bij adviesbureau Taxitimbre
  • Dhr. drs. F.A. van Drimmelen, mede-eigenaar van Dröge & van Drimmelen, een adviesbureau voor public affairs en corporate communicatie en lid van de Raad van Toezicht bij Amref Flying doctors
  • Drs. C.C. (Cathy) van Beek, MCM, Lid van Raad van Bestuur Radboudumc
  • Prof. dr. W.A. (Pim) van Gool, oud Voorzitter Gezondheidsraad, hoogleraar Neurologie, AMC Amsterdam

Reglementen en akte van statutenwijziging: