Na het krijgen van een hersenaandoening kan het voorkomen dat je tijdelijk of zelfs helemaal niet meer aan het werk kan. De gevolgen van dementie of niet-aangeboren hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hartstilstand, of het leven met ataxie kunnen enorme impact hebben op je (werkende) leven. Hoe kom je aan (vrijwilligers)werk? Waar heb je recht op? Waar kun je terecht met vragen?

Hoe kom ik aan (vrijwilligers)werk?

Vrijwilligerswerk of betaald werk vinden is een individueel traject waar veel partijen bij betrokken kunnen zijn, zoals het UWV, gemeenten, gespecialiseerde reïntegratiebedrijven, revalidatiecentra, een ambulant begeleider, casemanagers, etc. Om iemand aan het werk te krijgen, moet maatwerk geleverd worden, met indien nodig specialistische begeleiding. 

Hieronder een overzicht van organisaties of websites die jou kunnen helpen:

 • werkenmethersenletsel.nl

  Op de website werkenmethersenletsel.nl vind je informatie over hersenletsel, re-integratie, jobcoaching, jouw rechten en plichten en praktische tips. Het is een wegwijzer voor werkzoekenden en werknemers met hersenletsel, werkgevers en professionals (zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en consulenten). Via een eenvoudige vraag-en-antwoord-opzet wordt de wet- en regelgeving rondom re-integratie helder uiteengezet.

  Ga naar werkenmethersenletsel.nl

 • wegwijzer-hersenletsel.nl.

  Op deze website kun je zoeken via de rubriek: werk en dagbesteding. Door postcode en bereik in te geven, vind je aanbod van hulp, begeleiding en ondersteuning dat bij jouw in de buurt zit.

  Ga naar wegwijzer-hersenletsel.nl.

 • Breinlijn.nl

  Bij Breijnlijn kun je terecht met vragen over zorg, werk, wonen, behandeling en diagnostiek op het gebied van hersenletsel in jouw regio. Je kunt telefonisch of per e-mail jouw vragen stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  Ga naar Breinlijn.nl

 • werk.nl

  Via de website werk.nl helpt het UWV jouw bij het zoeken naar werk. Je kunt hier vacatures opzoeken (zowel betaald als werkervaringsplaatsen) en bijvoorbeeld jouw CV plaatsen. Je kunt ook van deze dienst gebruik maken als je geen uitkering hebt bij het UWV.

  Ga naar werk.nl.

  Je kunt voor vragen over betaald werk, een werkervaringsplaats of het krijgen van hulp van een arbeidsdeskundige ook bellen met de werknemerslijn: 088-8989294.

 • perspectief.uwv.nl

  Ben je arbeidsongeschikt verklaard? Op de website perspectief.uwv.nl vind je informatie over werk en vrijwilligerswerk. De website is speciaal ontwikkeld voor en door mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

  Ga naar perspectief.uwv.nl.

 • Gemeenteloket

  Je kunt met vragen over werk en inkomen, wanneer je geen uitkering hebt bij het UWV, ook bij jouw gemeente terecht. Dit kan gaan over  (betaald of onbetaald) werk, jobcoaching, begeleiding, (arbeidsmatige) dagbesteding en andere ondersteuning. Bij jouw gemeente zijn ook vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en buurthuizen bekend.

 • legdelink.nl

  Heb je het idee dat jouw behandelaar of begeleider niet goed op de hoogte is van wat hersenletsel is en niet snapt dat het levenslange (vaak ontzichtbare) gevolgen kan hebben? Dan kan je hem of haar verwijzen naar legdelink.nl. Deze website is speciaal ontwikkeld om professionals uit de zorg te informeren over de gevolgen van hersenletsel en welke behandel- of begeleidingsmogelijkheden er zijn.

  Ga naar legdelink.nl.

 • dementalent.nl

  Vrijwilligerswerk voor mensen met een (beginnende) vorm van dementie
  Heb jij (beginnende) dementie en zie je nog voldoende mogelijkheden? Wil je bezig zijn met iets wat je écht leuk vindt om te doen? Wil je je op een laagdrempelige manier inzetten bij jouw in de buurt?

  Kijk op dementalent.nl

Op de website werkenmethersenletsel.nl vind je informatie over hersenletsel, re-integratie, jobcoaching, jouw rechten en plichten en praktische tips. Het is een wegwijzer voor werkzoekenden en werknemers met hersenletsel, werkgevers en professionals (zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en consulenten). Via een eenvoudige vraag-en-antwoord-opzet wordt de wet- en regelgeving rondom re-integratie helder uiteengezet.

Ga naar werkenmethersenletsel.nl

Op deze website kun je zoeken via de rubriek: werk en dagbesteding. Door postcode en bereik in te geven, vind je aanbod van hulp, begeleiding en ondersteuning dat bij jouw in de buurt zit.

Ga naar wegwijzer-hersenletsel.nl.

Bij Breijnlijn kun je terecht met vragen over zorg, werk, wonen, behandeling en diagnostiek op het gebied van hersenletsel in jouw regio. Je kunt telefonisch of per e-mail jouw vragen stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ga naar Breinlijn.nl

Via de website werk.nl helpt het UWV jouw bij het zoeken naar werk. Je kunt hier vacatures opzoeken (zowel betaald als werkervaringsplaatsen) en bijvoorbeeld jouw CV plaatsen. Je kunt ook van deze dienst gebruik maken als je geen uitkering hebt bij het UWV.

Ga naar werk.nl.

Je kunt voor vragen over betaald werk, een werkervaringsplaats of het krijgen van hulp van een arbeidsdeskundige ook bellen met de werknemerslijn: 088-8989294.

Ben je arbeidsongeschikt verklaard? Op de website perspectief.uwv.nl vind je informatie over werk en vrijwilligerswerk. De website is speciaal ontwikkeld voor en door mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ga naar perspectief.uwv.nl.

Je kunt met vragen over werk en inkomen, wanneer je geen uitkering hebt bij het UWV, ook bij jouw gemeente terecht. Dit kan gaan over  (betaald of onbetaald) werk, jobcoaching, begeleiding, (arbeidsmatige) dagbesteding en andere ondersteuning. Bij jouw gemeente zijn ook vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en buurthuizen bekend.

Heb je het idee dat jouw behandelaar of begeleider niet goed op de hoogte is van wat hersenletsel is en niet snapt dat het levenslange (vaak ontzichtbare) gevolgen kan hebben? Dan kan je hem of haar verwijzen naar legdelink.nl. Deze website is speciaal ontwikkeld om professionals uit de zorg te informeren over de gevolgen van hersenletsel en welke behandel- of begeleidingsmogelijkheden er zijn.

Ga naar legdelink.nl.

Vrijwilligerswerk voor mensen met een (beginnende) vorm van dementie
Heb jij (beginnende) dementie en zie je nog voldoende mogelijkheden? Wil je bezig zijn met iets wat je écht leuk vindt om te doen? Wil je je op een laagdrempelige manier inzetten bij jouw in de buurt?

Kijk op dementalent.nl

Heb je vragen over jouw situatie? Over werk, de gevolgen van een hersenaandoening en/of over (wetenschappelijk) hersenonderzoek? Neem gerust even contact op met een van onze medewerkers van de infolijn: 070 – 209 22 22.

Meer begrip voor onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening

De Infolijn van de Hersenstichting krijgt jaarlijks tientallen mails en telefoontjes van patiënten, collega’s en werkgevers met vragen over werk in combinatie met een hersenaandoening. Onbegrip is een vaak genoemd probleem. Mensen worden bij terugkeer naar werk, na bijvoorbeeld een beroerte of een ongeluk, vaak overschat door de onzichtbaarheid van veel gevolgen van een hersenaandoening. Denk aan geheugenproblemen, vermoeidheid en overprikkeling.

We vinden het belangrijk dat mensen met een hersenaandoening en hun naasten zo goed mogelijk worden geholpen. Daarom investeren we onder andere in projecten die de zorg verbeteren. Het (mede) ontwikkelen van werkenmethersenletsel.nl, de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, breinlijn.nl, de voorlichtende campagne legdelink.nl en het platform watvindik.nl/hersenletsel zijn daar voorbeelden van. Dit moet bijdragen aan meer begrip voor de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening.

Kaartje | Werken met hersenletsel

Voor mensen met hersenletsel is het vaak moeilijk om terug te keren op de werkplek. Men is niet altijd meer in staat om het werk dat ze voorheen deden te hervatten. Bovendien zijn beperkingen niet…

Ik ben werkgever en heb een vacature

Ben jij werkgever en wil je mensen met een hersenaandoening een kans bieden op de arbeidsmarkt? Op werk.nl/werkgevers vind je meer informatie en kun je jouw vacature (zowel betaald als onbetaald) aanmelden. Ook kun je bellen met de Werkgeverslijn: 088-8989295. Dan word je verder geholpen met advies, mogelijkheden voor deskundige begeleiding en ondersteuning en mogelijke subsidies en regelingen.

Als je specifiek informatie zoekt naar het bieden van een vrijwilligersplek voor mensen met dementie, kun je terecht bij DemenTalent. Bij DemenTalent worden mensen met dementie in hun kracht gezet door hun vrijwilligersactiviteiten aan te bieden, waardoor zij blijven participeren in de maatschappij. Kijk voor een locatie van DemenTalent bij jou in de buurt!

Meer informatie over re-integreren of aannemen van een werknemer met een hersenaandoening vind je op www.werkenmethersenletsel.nl. Hier vind je uitgebreide informatie over wet- en regelgeving, jobcoaching en praktische tips.