Hersenvocht is een kleurloze heldere vloeistof in de hersenkamers en tussen de hersenvliezen. Het hersenvocht wordt gevormd door gespecialiseerde cellen in de ventrikels en wordt door het bloed afgevoerd. Het hersenvocht beschermt de hersenen en het ruggenmerg tegen schokken. Daarnaast voert het hersenvocht afvalstoffen af en is het behulpzaam bij het handhaven van een goede temperatuur.

Er is een voortdurende productie, circulatie en afvoer van liquor. Onder normale omstandigheden is er een evenwicht tussen productie en afvoer. Dat evenwicht kan echter verstoord raken, waardoor er drukverschillen ontstaan. Er kan zowel sprake zijn van verlaagde als verhoogde druk.

Hieronder volgen drie aandoeningen waarbij liquor een rol speelt.