Home
Over ons

Missie en doelen

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. Daarom investeren we in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, genezen of afremmen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten ons in voor betere patiëntenzorg.

Onze missie

We zetten alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en te herstellen.

Onze doelen

Onze doelen voor 2030 zijn:  

  • Minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoening
  • Mensen met een hersenaandoening worden herkend en erkend.

Onze resultaten in 2024

  • Meer behandelingen die hersenaandoeningen vertragen of stoppen
  • Meer behandelingen die klachten verminderen of het functioneren verbeteren
  • Meer mensen weten hoe ze het risico op hersenaandoeningen kunnen verkleinen
  • Meer kennis over en begrip voor hersenaandoeningen in de maatschappij
  • Meer patiënten krijgen de juiste zorg op het juiste moment.

Hoe we dat doen?

Voor iedereen

Alle aandoeningen tellen voor ons mee. We zijn de enige partij die opkomt voor iedereen met een hersenaandoening. 

 

Aandoeningoverstijgend

We zijn de enige die met een helikopterview verbanden legt tussen verschillende aandoeningen en alle mogelijke oplossingen.

 

Verbindend

We zijn de partij die muren afbreekt en krachten in het werkveld bundelt, om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van doorbraken. 

 

Onafhankelijk

We zijn de enige partij die werkt vanuit een onafhankelijke, integrale visie en dienen maar één belang: dat van alle mensen met een hersenaandoening.

Wat we doen?

Bewustmaking

We vragen urgent begrip en aandacht voor mensen met een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn het grootste gezondheidsprobleem van nu en straks. 

 

Fondsenwerving

Voor de strijd tegen gezondheidsproblemen nummer 1 is veel geld nodig. We moeten nu investeren in gezonde hersenen voor later. 

 

Onderzoek en ontwikkeling

We investeren in grensverleggende, nieuwe oplossingen die levens redden en herstellen. Elke ontdekking is een stap naar genezing. 

 

Krachtenbundeling

We brengen onderzoekers, patiënten en publiek bij elkaar voor de belangrijkste missie van nu en straks: gezonde hersenen voor heel Nederland.