Home
Steun ons
Nalaten
Delen
 

Nalaten

Is het niet plezierig om te weten dat u ook na uw overlijden anderen kunt helpen? Denk aan de Hersenstichting als u een testament laat maken.

Een testament regelt de besteding van uw nalatenschap na uw overlijden. Dat legt u vast bij een notaris. Zonder testament erven uw familieleden volgens de regels van de successiewet, zonder familieleden gaan uw bezittingen naar de staat.

 

De overheid snapt dat nalatenschappen heel belangrijk zijn voor goede doelen. Zij heeft daarom de successierechten afgeschaft voor doelen met ANBI-keur (algemeen nut beogende instelling). Uw nalatenschap komt zo voor 100% ten goede aan de Hersenstichting!

 

Bij opname van de Hersenstichting in uw testament gaat uw geld naar kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van hersenziekten. In de brochure Schenken en nalaten aan de Hersenstichting vindt u meer informatie, zoals het verschil tussen een legaat, erfstelling en codicil.

De Hersenstichting heeft het Nalatenschapsdossier uitgebracht, waarin u kunt aangeven wat uw wensen zijn voor de bestemming van uw bezittingen na uw overlijden, en wat u kan helpen bij het opstellen van uw testament.

 

Wilt u dat uw geld wordt besteed aan hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar een specifieke hersenaandoening, dat aansluit bij de doelstellingen van de Hersenstichting, neem dan in uw testament een Fonds op Naam op.

 

In speciale gevallen kan de Hersenstichting het executeurschap van uw nalatenschap op zich nemen. U kunt hierover contact opnemen met Henriëtte Hindriks, 070 - 302 47 40, of via het contactformulier.

 

 

De Hersenstichting in uw testament

Overweegt u de Hersenstichting te steunen via uw nalatenschap? Leg dan uw wensen vast in een testament. Een testament laten opmaken is eenvoudig. Volg deze 3 stappen:

Stap 1: Erfenis of legaat?
Stap 2: Bespreek uw wensen met een notaris
Stap 3: Onderteken het testament

 

 

Doe de testamenttest

Door veranderingen in de wetgeving of in uw eigen situatie is het verstandig om regelmatig te controleren of uw erfenis en testament goed geregeld zijn. Met de testamenttest ziet u direct of uw erfenis goed geregeld is.

Advies?

Neemt u voor een vrijblijvend advies over de uitslag van de testamenttest contact op met Henriëtte Hindriks: hhindriks@hersenstichting.nl of 070 302 47 40.
Dit is contactinfo