Home
Alles over hersenen
Hersenaandoeningen
Gevolgen niet-aangeboren hersenletsel

Gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een beroerte, hersentumor of hersenkneuzing, kunnen mensen last blijven houden van de gevolgen. De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De 'onzichtbare gevolgen' zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. 

 

Onderstaande gevolgen kunnen optreden bij diverse vormen van hersenletsel. De gevolgen zijn voor ieder individu anders, en kunnen in meer of mindere mate optreden. Niet iedereen krijgt met alle gevolgen te maken.

Lichamelijke gevolgen

 • Verlamming:
  • Hemiplegie: verlamming van één zijde van het lichaam.
  • Hemiparese: gedeeltelijke verlamming of verlies van spierkracht aan één zijde van het lichaam.
  • Halfzijdige gevoelsstoornissen (vrijwel altijd aan de kant van de verlamming). Per persoon kan het verschillen welk gevoel verminderd is (pijn, warmte, koude, houding, beweging, tast).
 • Hemianopsie: één helft van het gezichtsveld is uitgevallen. De oorzaak ligt in de hersenbeschadiging, er is niets mis met de ogen.
 • Incontinentie of niet goed uit kunnen plassen.
 • Epilepsie: de grootste kans hierop bestaat in de eerste maanden na een beroerte. De aanvallen kunnen zowel geheel als gedeeltelijk zijn.
 • Slikproblemen
 • Coördinatieproblemen
 • Dubbelzien
 • Spraakstoornissen: als de spieren van de mond verlamd zijn of niet gecoördineerd kunnen bewegen, wordt de spraak moeilijk verstaanbaar (dysartrie).

Cognitieve gevolgen:

 • Aandacht- en concentratiestoornissen: moeite met concentreren en verdelen van aandacht; tragere snelheid van denken en informatieverwerking.
 • Overgevoeligheid voor externe prikkels: overgevoelig voor geluid (hyperacusis); lichtovergevoeligheid.
 • Geheugenstoornissen: opgeslagen informatie niet meer (goed) kunnen oproepen; problemen met opslaan van informatie in het kortetermijn- en/of langetermijngeheugen, voorwerpen of gezichten niet meer kunnen herkennen (agnosie).
 • Stoornissen in de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten: problemen met het formuleren van doelen; moeite met het uitvoeren van complexe handelingen in de juiste volgorde (apraxie). Bijvoorbeeld koffiezetten of koken.
 • Constante vermoeidheid: 70% van de getroffenen heeft last van vermoeidheid, die ongewoon en extreem is. Deze vermoeidheid kan niet in verband gebracht worden met inspanning en is van lange duur.
 • Verwaarlozing van één kant van het lichaam of de ruimte (neglect).
 • Het niet-herkennen van voorwerpen, geluiden of gezichten (agnosie).
 • Trager denken.
 • Taalstoornissen: moeite met vinden van woorden, problemen met het vormen of begrijpen van taal (afasie); gebruik van rare woorden en zinnen; gebruik van lange zinnen of te veel praten; informatie letterlijk nemen in plaats van figuurlijk.

 

Wilt u meer weten over vermoeidheid na hersenletsel, bestel dan het kaartje Vermoeid na hersenletsel? Wat te doen?.

Gedragsmatige gevolgen

 • Niet kunnen leren van ervaringen: geen of verminderd ziekte-inzicht kan leiden tot overmoedig en riskant gedrag; zelfoverschatting.
 • Verstoorde controle: ongeduldig; impulsief; rusteloos of gejaagd; prikkelbaar; agressief.
 • Verlies van zelfredzaamheid: dit kan leiden tot terugtrekking en weinig initiatief.
 • Verstoorde seksuele relatie.

Emotionele gevolgen

 • Als direct resultaat van de schade die de beroerte aan de hersenen heeft veroorzaakt: vaak is er een depressieve stemming, soms een overmatige vrolijkheid. Andere karakterveranderingen die kunnen optreden: sociaal onaangepast gedrag; vloeken en agressiviteit; snel huilen; verhoogde prikkelbaarheid; veranderd gevoel voor humor.
 • Als reactie van de getroffene op de klachten of op de reacties van de omgeving: voorbeelden zijn: gebrekkig zelfvertrouwen; somberheid en depressie; onzekerheid; angst voor het optreden van een nieuwe beroerte; gevoelens van frustratie en machteloosheid.

 

Wilt u meer weten over gedragsveranderingen na hersenletsel? Bestel dan de brochure Gedragsveranderingen

 

De Hersenstichting heeft een speciale folder uit gebracht over de late gevolgen van hersenletsel. De folder heet Leven na een beroerte, maar is van toepassing op alle vormen van niet-aangeboren hersenletsel waar deze gevolgen bij optreden.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Aanmelden Stel uw vraag online