Home
Over ons
Visie en missie
Delen

De Hersenstichting

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen.

 

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.
Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

Onze visie: Hoe meer we van de hersenen begrijpen, hoe beter we ze gezond kunnen houden. 

 

Onze missie: Wij willen actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëren we nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie en vertalen we bestaande kennis naar praktische toepassingen.

 

Projecten ondersteund door de Hersenstichting

De Hersenstichting wil graag wetenschappelijke kennis sneller dichter bij de behandeling van patiënten te brengen. Hierbij ligt het accent op de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.


Enkele voorbeelden van lopende projecten:

  • Hersenbreed onderzoek. Onderzoeksresultaten over een specifieke hersenaandoening kunnen ook betekenis hebben voor andere aandoeningen. De Hersenstichting stimuleert kruisbestuiving tussen hersenonderzoeken, zodat patiënten optimaal kunnen profiteren.
  • Traumatisch Hersenletsel. Doel van het onderzoeksproject is de kennis over behandelmogelijkheden over deze aandoening te vergroten. Daarnaast realiseerde de Hersenstichting een Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel dankzij een samenwerking met 17 organisaties van zorgprofessionals en patiëntenverenigingen.
  • Bewegingsstoornissen. Doel van het onderzoeksprogramma is zicht te krijgen op behandelmogelijkheden van bewegingsstoornissen.
  • Puberhersenen in ontwikkeling. Doel van het project is het terugdringen van de hersenschade door alcohol in puberhersenen.


Dit is contactinfo