Delen

Giften

De Hersenstichting is afhankelijk van de bijdragen van particulieren, bedrijven en loterijen. U kunt met uw steun aan de Hersenstichting bijdragen aan een betere toekomst voor hersenpatiënten!

U kunt ervoor kiezen om de Hersenstichting structureel te steunen door middel van een machtiging. Natuurlijk kunt u ook met een gift of eenmalige schenking op ING 860 (IBAN: NL18 INGB 0000 000 860) de Hersenstichting in Den Haag helpen. Of u kunt uw financiële gift aan de Hersenstichting doen in een andere vorm, bijvoorbeeld als een notariele schenkingsakte of Fonds op Naam. Ook zijn er mogelijkheden om de Hersenstichting op te nemen in uw nalatenschap.

 

Bekijk hier het filmpje van Anton waarin hij uitlegt waarom het zo noodzakelijk is dat ook u donateur wordt:


Steun ons ook!

Er zijn nog veel meer mogelijkheden om ons te steunen.

  • U kunt bijvoorbeeld mobiele telefoons voor ons inzamelen. Kijk voor meer informatie hierover op www.verkoopjetelefoon.nl/hersenstichting.
  • Ook is het mogelijk om lege inktcartridges in te zamelen en op te sturen. Kijk op www.123inkt.nl/hersenstichting voor meer informatie.
  • Verder kunt u zelf een sponsoractie voor ons organiseren, voor de Hersenstichting meespelen in de VriendenLoterij of een collectebus neerzetten bij bijvoorbeeld een bruiloft of een opening van een nieuw pand. U kunt ook ter nagedachtenis aan een overledene een bedrag bijeenbrengen door een collecte te houden bij de dienst. Om een collectebus te bestellen kunt u ons bellen op 070 - 360 48 16 of vul het contactformulier in.  

 

Dit is contactinfo