Zowel binnen als buiten de medische wereld zijn er meningsverschillen over CVS. Vaak wordt ME (myalgische encefalomyelitis) gebruikt als synoniem voor CVS. Of dit terecht is, of dat ME een aparte aandoening is, is ook nog controversieel. De Nederlandse Gezondheidsraad stelt ME gelijk aan CVS. Voor de diagnose en behandeling van CVS is een richtlijn opgesteld.