Delen
 

Depressie

Wanneer een neerslachtige bui lang aanhoudt en ernstige problemen veroorzaakt, kan er sprake zijn van een depressie.

Diagnose

Depressie is (nog) geen anatomisch tastbare aandoening; de diagnose berust voorlopig op een afspraak. In een periode van minstens twee weken komen ten minste vijf van de volgende symptomen voor:

  • neerslachtigheid
  • het verlies van belangstelling voor en plezier in aangename dingen
  • meer of juist minder eetlust
  • moeilijk in slaap kunnen komen of juist veel slapen
  • geagiteerdheid of juist lusteloosheid
  • vermoeidheid
  • gevoelens van schuld en minderwaardigheid
  • concentratieproblemen
  • gedachten aan zelfdoding

 

Er mag geen sprake zijn van een normale reactie op bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, evenmin van een specifieke oorzaak zoals medicijngebruik, en de symptomen moeten ernstig genoeg zijn om het dagelijkse leven in de war te sturen.

Depressie kan ook voorkomen in combinatie met een bepaalde hersenaandoening: bekend is dat beroerteslachtoffers relatief vaak een depressie krijgen.

Verschillende soorten

In een licht depressieve periode lukt het nog om dagelijkse activiteiten uit te voeren, hetgeen bij een matige depressie nauwelijks lukt. Bij een ernstige depressie kunnen zelfs psychotische verschijnselen optreden.

 

Het kan ook voorkomen dat neerslachtigheid en gebrek aan interesse een onderdeel van de persoonlijkheid lijken: wanneer deze stoornis minder ernstig dan een depressie is, wordt het dysthymie genoemd.

 

Winterdepressie is het (terugkerend) optreden van een depressieve periode gewoonlijk in november of december. In december en januari is de depressie het hevigst, het verdwijnt met het lengen der dagen weer. Dagelijkse blootstelling aan fel kunstlicht (lichttherapie) kan de hersenen wijsmaken dat het zomer is en de depressie zo doen verdwijnen.

 

De manisch-depressieve stoornis (ook wel bipolaire stoornis genoemd) wordt gekenmerkt door afwisselende perioden van overdreven opgewektheid en neerslachtigheid.
Tussen deze perioden in functioneert de persoon normaal. Naar mate hij ouder wordt, kunnen de depressieve periodes vaker en langduriger terugkeren.

Behandeling

Depressie is in het algemeen goed te behandelen. Na gesprekken met de huisarts kan de behandeling beginnen: gesprekstherapie, medicijnen of een combinatie van beide. Helaas heeft niet iedereen baat bij antidepressiva; ook kunnen er ongewenste bijwerkingen optreden.

Dit is contactinfo